Statsfartyg är fartyg som ägs eller utnyttjas av en stat för syften som inte är kommersiella.

Exempel på statsfartyg är

Se ävenRedigera