Öppna huvudmenyn

Kaverös är ett primärområde i Göteborg, tillhörande stadsdelsnämndsområdet Askim–Frölunda–Högsbo.

Området, som ligger i en björkskog, bebyggdes 1963-1966 med 3-4-våningars lamellhus i gult tegel och omfattade då omkring 1100 lägenheter.[1] De ritades av Lars Ågren. Vissa av husen byggdes 40 år senare på med två våningar och även ett parkeringsdäck påbyggdes med en våning.[2]

Distriktskyrkan Kaverös kyrka, som tillhör Högsbo församling, ligger vid Orkestergatan. I Kaverös centrum finns livsmedelsbutik och viss annan service. I området finns även servicehuset Kaverös äng.

Spårvagnslinjerna 1, 7 och 8 trafikerar hållplatserna Lantmilsgatan och Nymilsgatan.

NyckeltalRedigera

 
Kaverös

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 509 Kaverös år 2017[3]
Kaverös Hela Göteborg
Folkmängd &&&&&&&&&&&04411.&&&&&04 411 &&&&&&&&&0556640.&&&&&0556 640
Befolkningsförändring 2016–2017 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&0+ 33 &&&&&&&&&&&08450.&&&&&0+ 8 450
Andel födda i utlandet 19,0 % 25,2 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 25,0 % 34,0 %
Medelinkomst &&&&&&&&&0269800.&&&&&0269 800 kr &&&&&&&&&0285900.&&&&&0285 900 kr
Arbetslöshet 3,8 % 5,7 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 28,0 25,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 39,8 % 34,8 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 50,6 %
Andel bostäder i allmännyttan 29,9 % 26,6 %
Antal färdigställda bostäder 2017 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00
Andel bostäder i småhus 0,0 % 19,1 %

ReferenserRedigera

  1. ^ Göteborgs utbyggnad : några bidrag till Göteborgs stadsbyggnadshistoria. Utveckling och planering i industriregioner, 99-0460320-0 ; 3. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 1977. sid. 57. Libris 447535 
  2. ^ Upptäck Västra Frölunda!. Det moderna Göteborg. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum. 2007. sid. 42. Libris 10604397. ISBN 9789185488940 
  3. ^ [http://statistik.goteborg.se/Global/Faktablad/G%c3%b6teborgsblad/GbgBlad2018/136%20Askim-Fr%c3%b6lunda-H%c3%b6gsbo_PRI_2018.pdf Göteborgsbladet 2018: Askim-Frölunda-Högsbo pdf