Kaverös är ett primärområde i stadsområde Sydväst i Göteborgs kommun.

Området, som ligger i en björkskog, bebyggdes 1963–1966 med 3–4-våningars lamellhus i gult tegel och omfattade då omkring 1100 lägenheter.[1] De ritades av Lars Ågren. Vissa av husen byggdes 40 år senare på med två våningar och även ett parkeringsdäck påbyggdes med en våning.[2]

Distriktskyrkan Kaverös kyrka, som tillhör Högsbo församling, ligger vid Orkestergatan. I Kaverös centrum finns livsmedelsbutik och viss annan service. I området finns även servicehuset Kaverös äng.

Kaverös ligger även nära naturområden så som Ruddalen och Änggårdsbergen.

Spårvagnslinjerna 1, 7 och 8 trafikerar hållplatserna Lantmilsgatan och Nymilsgatan.

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Kaverös

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 509 Kaverös år 2021[3]
Kaverös Hela Göteborg
Folkmängd 4 403 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 -74 +4 493
Andel födda i utlandet 21,1 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 27,5 % 38,1 %
Medelinkomst 296 900 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 3,8 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 22,8 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 44,6 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1961–1970 50,6 %
Andel bostäder i allmännyttan 29,9 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 0
Andel bostäder i småhus 0,0 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Askim-Frölunda-Högsbo och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Sydväst.[4]

Referenser redigera

  1. ^ Göteborgs utbyggnad : några bidrag till Göteborgs stadsbyggnadshistoria. Utveckling och planering i industriregioner, 99-0460320-0 ; 3. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. 1977. sid. 57. Libris 447535 
  2. ^ Upptäck Västra Frölunda!. Det moderna Göteborg. Göteborg: Göteborgs stadsmuseum. 2007. sid. 42. Libris 10604397. ISBN 9789185488940 
  3. ^ Göteborgsbladet 2022: SO3 Sydväst. Statistik och Analys, Göteborgs stadsledningskontor.
  4. ^ ”Områdesindelningar”. Statistik och analys. Göteborgs stad. https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/statistik-och-analys/geografi/omradesindelningar. Läst 1 januari 2021.