Kategoridiskussion:Medicin

Aktiva diskussioner

Kategori:Medicin och Kategori:MEdicinsk vetenskapRedigera

Kategori:Medicin var en redirect till Kategori:Medicinsk vetenskap, men kategori-redirects fungerar ju inte, det vill säga de artiklar som kategoriseras som Kategori:Medicin syns inte under Kategori:Medicinsk vetenskap. För att de skall synas överhuvudtaget ändrade jag tillfälligt Medicin till att vara en underkategori för Medicinsk vetenskap. Jag vet inte om det lämpar sig att direkt överföra de underkategorier och artiklar som finns under Medicin till Medicinsk vetenskap (vilket i så fall kanske Grillbot skulle kunna göra?)./sanna 29 november 2005 kl.20.44 (CET)

Det tycker jag absolut, så vitt jag kan se är det bara onödig dubblett. En del av artiklarna (precis som en del i Kategori:Medicinsk vetenskap skulle nog med fördel kunna flyttas till underkategorier, men ett bra första steg vore att flytta alla artiklar från Kategori:Medicin till Kategori:Medicinsk vetenskap. Tycker också att det senare namnet är bättre, dels så undviker man förvirringen "medicin = läkemedel" och dels så heter andra kategorier under Kategori:Vetenskap något med -vetenskap. Jag frågor Grillo om hans bot kan fixa flytten. /skagedal[prat] 22 december 2005 kl.23.54 (CET)
IMO är Medicin ett mycket bättre namn på kategorin än Medicinsk vetenskap. Inte har vi Kategori:Fysikvetenskap, den heter Kategori:Fysik. Vi har inte ens Kategori:Språkvetenskap, trots att detta är en tämligen vanlig benämning, utan allt ligger i Kategori:Språk. Bättre vore att föra över alla artiklar till Kategori:Medicin. / Habj 23 december 2005 kl.00.21 (CET)
Tack Habj, när jag tänker efter så är "-sk vetenskap" rätt överflödigt. Jag föreslår därmed Grillbotassisterad flytt i andra riktningen. :) /skagedal[prat] 23 december 2005 kl.01.00 (CET)
Jag är kanske lite sent ute, men det ligger en del i komentaren ovan att "medicin =läkemedel". Det är också så att ämnesområdet är kluvet i så motto att doktorander disputerar i antingen 'medicin' eller i 'medicinsk vetenskap'. De förstnämnda blir M. dr. (ibland Med. dr.) medan de andra (nog?) kallas fil. dr. Lurigt är också att alla läkare internationellt kallas M. D. om de inte doktorerat. Allmänheten kallar ju också ofta läkare Doktor t. o.m. om den tjänstgörande läkaren inte har någon forskarutbildning alls, utan avlagt läkarexamen motsvarande en med.lic. fast utan någon lic.avhandling (= ungefär en magisterexamen). Hur skulle det vara med en övergripande ämnesrubrik 'Medicin' och därunder medicinsk forskning, medicinskt vetenskap, läkemedel, sjukvård, hälsovård, utbildning och egenvård. Den medicinska forskningen inkluderar stora ämnesgrupper som jag har svårt att ta till mig som 'överflödiga' och som i verkligheten kategoriserats som medicinsk vetenskap. Dit räknas t.ex. sjukgymnasternas rehabiliteringsforskning m.m. Agneta 23 december 2005 kl.09.29 (CET)
Nej, jag tycker nog att det verkar onödigt komplicerat att skilja på "medicin" och "medicinsk vetenskap", "medicinsk forskning" ska ju verkligen vara integrerat i samtliga artiklar i ämnet. God jul, skagedal[prat] 23 december 2005 kl.10.48 (CET)
Vill påpeka att Karolinska institutets populärvetenskapliga forskningsmagasin heter "Medicinsk vetenskap". Eftersom detta är ett uppslagsverk och inte en medicinsk manual (då "Medicin" vore mer passande) anser jag att man bör använda denna term även för den aktuella kategorin på Wikipedia. /Solvej 31 december 2005 kl.17.08 (CET)
Borde inte någon snart ta och överföra det som finns på Kategori:Medicin till Kategori:Medicinsk_vetenskap eller tvärtom? Personligen tycker jag att "medicinsk vetenskap" är en bättre beteckning på kategorin dels på grund av ovanstående argument (vissa förknippar medicin=läkemedel), dels för att jag själv förknippar medicin med sjukvård vilket inte enbart är en del av detta område. Den bästa termen enligt min mening vore om både Kategori:Medicin samt Kategori:Medicinsk_vetenskap inordnas under en ny kategori som kallas för biomedicin. Biomedicin är ett begrepp som varken för tankarna till sjukhus, sjukvård eller biokemi men ändå innehåller alla tre delar. /Oxygen 8 januari 2006 kl.23.55 (CET)
Jag förmodar att uttrycket "Medicinsk vetenskap" används eftersom medicinen inte bara är en vetenskap utan även ett hantverk. Karolinska institutets populärvetenskapliga forskningsmagasin "Medicinsk vetenskap" handlar om rykande aktuella forskningsresultat. En tänkt tidning med namnet "Medicin" förväntar jag mig kanske ska behandla läkarens vardag på vårdcentralen, i minst lika hög grad som de senaste framstegen inom NMR. På Wikipedia torde det skrivas mera om själva vetenskapen, men även litegrann om klinisk verklighet liksom om patienternas verklighet bör ha plats. Toppkategorin inom det medicinska fältet bör därför IMO rymma både vetenskap och den del av kliniken som det är relevant att skriva om. Möjligen skulle "Medicin" kunna vara den överordnade kategorin, varunder man sedan separerar kategorier för forskning och klinik. För mig känns det dock onödigt att göra den indelningen; de flesta artiklar torde innahålla både vetenskapliga och kliniska aspekter.
För att den här diskussionen ska leda någonvart och inte bara bli en upprabbling av olika åsikter, startar jag en enkät. Se nedan. På sikt får vi se vad som händer. // habj 2 april 2006 kl.03.32 (CEST)
Kolla in interwikilänkarna från Kategori:Medicinsk vetenskap förresten! [1]
Geneeskunde / تصنيف:طب / Medicina / Мэдыцына / Медицина / Medisinerezh / Medicina / Medicina / Lékařství / Medicëna / Lægevidenskab / Medizin / Ιατρική /Medicine / Medicino / Medicina / Meditsiin / Lääketiede / Arstitiidüs / Médecine / Medicina / קטגוריה:רפואה / Medicina / Orvostudomány / Medicino / Medicina / Medicina / Medezin / Medicina / Medizin / Geneeskunde / Medisin / Medisin / Медицинæ / Medycyna / Medicina / Medicină / Медицина / Medicina / Medicína / Medicina / Медицина / แพทยศาสตร์ / Panggagamot / Tıp / Медицина / Y khoa / I-ha̍k
Bilden är tydlig. Riktigt så originella tror jag inte jag är. // habj 2 april 2006 kl.03.45 (CEST)
Jag känner mig inte bekväm med att lägga odontologi, veterinärmedicin och farmaci som underkategorier till medicin. Vad sägs om Hälsovetenskap som högsta kategori? Jmfr no:Kategori:Helsevitenskap och en:Category:Health sciences. Då tror jag man får någonstans att göra av metoder som akupunktur och kiropraktik som varken hör hemma under medicin eller pseudovetenskap där de ligger idag. /BjuXedo 4 april 2006 kl.23.24 (CEST)
En logisk följd av att lägga kategorin medicin direkt under vetenskap skulle vara att även veterinärmedicin, odontologi (tandläkarnas specialitet) och farmaci också skulle ligga där. Och då är man nere på en ordentligt detaljerad nivå, för detaljerad enligt min mening. Begreppet hälsovetenskap är förvisso lite luddigt, men används vid bland annat Umeå universitet för att kategorisera utbildningar till arbetsterapeut, logoped, läkare, tandhygienist med mera. BjuXedo 6 april 2006 kl.20.05 (CEST)
Det är väl bara att skapa en sådan kategori om du tycker det behövs, men nu är frågan om vad den medicinska huvudkategorin ska heta. /Oxygen 6 april 2006 kl.23.13 (CEST)
Och min mening är att den högsta kategorin, den som ligger direkt under vetenskap, ska heta hälsovetenskap. I den kan då medicin (som jag starkt föredrar framför medicinsk vetenskap) rymmas, tillsammans med andra kategorier som rör hälsa hos människor och djur. /BjuXedo 7 april 2006 kl.18.24 (CEST)
Hälsovetenskap låter som en helt relavant kategori, av den typen som kommer att innehålla få artiklar men flera underkategorier. Däremot törs jag inte utan vidare uttala mig om var i kategoriträdet denna kategori bör finnas. // habj 7 april 2006 kl.19.28 (CEST)

Hmmm, till råga på allt finns Kategori:Sjukvård. Var ska denna placeras in i trädet, och vad bör den omfatta? Eller bör den ersättas med något annat? // habj 13 april 2006 kl.22.12 (CEST)

Kategori:Sjukvård ser jag främst som ett komplement till det som diskuteras här. Artiklar om exv det svenska sjukvårdssystemet passar emm inte i Kategori:Medicin eller Kategori:Hälsovetenskap, men däremot i Kategori:Sjukvård. Sedan finns det givetvis en del artiklar som hör hemma i bägge kategorierna. /BjuXedo 14 april 2006 kl.14.39 (CEST)

Enkät: Vad ska den högsta kategorin inom det medicinska fältet heta?Redigera

Ange För / Emot / Tveksam eller liknande, tillsammans med en motivering som visar hur du tänkt. (Enkätingressen lämnas osignerad, så den kan formuleras om och förbättras av andra.)

Medicinsk vetenskap

Medicin

 • För. Det rimligaste samlingsnamnet för hela fältet, om vi inte vill ägna oss åt hårdseparering av vetenskap och klinisk verklighet. // habj 2 april 2006 kl.03.32 (CEST)
 • ändrad » (Typ för. Det svenska ordet medicin associeras främst med kliniska tillämpningar och kan även stå för läkemedel vilket kan orsaka begreppsförvirring. Men på Wikipedia på andra språk har motsvarande kategorier oftast denna benämning och t.o.m. är det så att en:Medical science(s) vidarebefordrar till en:Medicine. Dessutom är medicin är en enklare och kortare benämning. Hade jag själv skapat kategorin hade jag troligtvis valt benämningen medicin. /Solvej 7 april 2006 kl.21.01 (CEST))
 • För. Kan rymma alla olika discipliner och verksamhetsområden som förgrenar sig från det stora medicinska trädet. /Oxygen 6 april 2006 kl.23.11 (CEST)
 • För. Samma motivering som habj och Oxygen. // Mandrake 7 april 2006 kl.18.19 (CEST)
 • För. Under förutsättning att kategorin hälsovetenskap införs, som en kategori mellan vetenskap och medicin. /BjuXedo 7 april 2006 kl.18.24 (CEST)
 • Emot många kommer att slå för att hitta läkemedel. Andra för att hitta läkare. Finns det folk här som kan och vill skriva om det?
 • För. Som överkategori till Kategori:Medicinsk vetenskap, de medicinska specialiteterna, historia, utrustning, undersökningsmetoder m.m. och på något sätt kopplad till Kategori:Sjukvård, t.ex. som underkategori. /Solvej 23 april 2006 kl.23.13 (CEST)

Biomedicin

 • Absolut inte. Biomedicin omfattar enbart forskningen, och kan möjligen vara en underkategori till medicin. // habj 2 april 2006 kl.03.32 (CEST)
 • Omöjligt. Biomedicin är helt klart en underkategori till medicinsk vetenskap/medicin. /Solvej 6 april 2006 kl.12.22 (CEST)
 • Emot. Biomedinska analytiker forskar inom området "medicinsk vetenskap!

Hälsovetenskap

 • För. Det finns behov av en kategori som innefattar medicin, farmaci, odontologi, veterinärmedicin med mera. Namnet hälsovetenskap har paralleller i en:Category:Health sciences och no:Kategori:Helsevitenskap. /BjuXedo 6 april 2006 kl.19.46 (CEST)
 • Kanske. En kategori hälsovetenskap bör finnas, om detta också bör vara den högsta kategorin som innefattar medicin eller om det är något "vid sidan om" behöver jag grunna mera på. // habj 7 april 2006 kl.19.28 (CEST)
 • För. Låter som en bra idé. /Solvej 7 april 2006 kl.21.01 (CEST)
 • EmotHälsovetenskap är ett specifikt ämne inom både medicinsk forskning, vård- och omvårdnadsforskningforskningen. 8Titta på Nordiska Häälsovårdshögskolan t.ex. Eller avses egenvård och något allmänt om sköta sin hälsa? Agneta 14 april 2006 kl.15.16 (CEST)
 • Emot Hälsovetenskap omfattar _inte_ medicin, farmaci, odontologi, m.fl.

_________________________ Jag tycker det verkar oklart vad ska in under denna huvudkategori. Och på vilken nivå då ska ligga. Förra året så var det en kille som började lägga ut alla läkemedel här, alla läkemedel han kände till. Samtidigt som hela FASS finns på nätet både för proffs och amatörer. Hela Info-Medica och mängder av information finns från Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Mängden s.k. "Läkarlexikon" har väl minskat något under senare år, men är det sjukdomar eller det friska man ska rikta in sig på här? Agneta 14 april 2006 kl.15.16 (CEST)

Och vad är ditt förslag istället? Valet står mellan medicin och medicinsk vetenskap, allt annat strider mot all vedertagen nomenklatur. Ingen huvudkategori kommer skydda mot sådana individer som du beskriver. /Oxygen 14 april 2006 kl.15.31 (CEST)


Sådana individer...? Jag vet faktiskt inte. Det är som användare Fredrik Haeffner skrev "problematiskt" att lägga ett ämnesområde som "medicin" här. Det är nog lindrigt uttryckt. Jag vet inte om man t.ex. skulle ha ett kategori som heter "Människan" och så då en del olika underkategorier. Haeffner

är allmänmedicinsk specialist och jag är då barnmorska och jobbat som sjuksköterska inom flera olika specialiteter. Med tanke på att wikipedia ska vara öppen för så många med olika yrken och intressen så kanske det är bäst att ha Huvudkategorin "Människan". Inom den mycket breda kategorin kan olika skribenter fokusera på "människan ur många olika perspektiv. Det är nu så att inom det medicinska fältet ryms ett stort antal specialiteter där beskrivningarna kräver åtminstone basal anatomiska eller fysiologiska kunskaper för att kunna diskutera rimlig beskrivningsnivå. Om många deltar i detta "projekt" så kan perspektiven bli många och intressant. Inte bara medicinska, sjuk- eller hälsoinriktade. Perswonligen är jag livrädd att hamna i något slags evig diskussion med andra trosinriktningar om "alternativvård". Men jag lyssnar och läser gärna andras texter om sådant. men över min döda kropp att jag skulle marknadsföra sådant. Men MÄNNISKAN som huvudkategori. är OK för mig.Agneta 14 april 2006 kl.21.58 (CEST)

Nja, jag tycker att du/ni skapar ett problem som inte finns. Den sektion här på wikipedia som ska beskriva människans fysiologi, anatomi och patologi kan inte heta "människan". Någonting med ett sådant namn kan rymma alla möjliga filosofiska beskrivningar av vad människan egentligen är. En kategori med namnet "medicin" däremot beskriver människans normala funktion och sjukliga ur ett strikt naturvetenskapligt perspektiv. Jag tycker din och Haeffners yrkeskarriärer kan bidra till att bilda denna kategori så att den blir användbar för allmänheten. Jag tror inte bristen på professionalitet skulle vara ett hinder. Som du skriver finns det många kompetenta personer som bidrar med sitt kunnande. För att inte tala om alla studenter som jag själv som har denna hobby. /Oxygen 14 april 2006 kl.23.36 (CEST)

Kategori:Hälsa

 • För. Som en huvudkategori ovanför t.ex. medicin/medicinsk vetenskap - för att komma undan detta med att hälsovetenskap är något specifikt, och dessutom tycker jag inte att överkategorin nödvändigtvis behöver associeras med vetenskap. Tänk t.ex. på alternativmedicin, inte så vetenskapligt alla gånger... /Solvej 14 april 2006 kl.17.19 (CEST)
Jag kan inte tala för Fredrik H., men jag faller ifrån direk om en kategori medicin ska innehålla "alternativmedicin". Inom hälsovetenskap så faller också friskvård, hälsoundersökningar och förebyggande vård. Men inte alternativmedicin om man med det menar t. ex. homeopati och "hälsokost" eller "naturmedicin". Yrkeslegitimationerna inom värdsektorn sätter P för det. Jag brukar säga att vi har många alternativ att erbjuda inom svensk förlossningsvård, men gränser går vid att vetenskapligt beprövade metoder överges. Varken kvinnorna, barnen, männen eller vi ipersonalen har "råd" med sådana utsvävningar. För riskabelt helt enkelt. Barnmorskor ansvarar medicinskt för alla normalförlossningar (=naturliga förlossningar) och jag kan tänka mig att skriva om det under förutsättning att det inte kläms in "naturmediciner" och andra obeprövade metoder. Den förutsättningen finns dock inte här, då alla kan rätta i vilken riktning de än önskar bara de är "neutrala". Det klarar inte jag. Då är det bättre att andra skriver så kan jag möjligen rätta sådant som är helt galet uppfattat. Samtidigt så ska det kommas ihåg att det har många domensioner att föda barneller få en hjärtinfarkt. Inte bara medicinska dimensioner.Agneta 15 april 2006 kl.01.11 (CEST)
Själv tror jag inte på alternativmedicin, men jag kan gå med på att det finns de som gör det. Men jag tycker inte att wikipedia ska blanda ihop den vetenskapligt baserade medicinen med pseudovetenskapligt grundad medicin. Varför helt enkelt inte bara ha en kategori vid namn hälsovård som är distinkt från medicinen och placera alternativmedicin, friskvård, homeopati och andra saker under? /Oxygen 15 april 2006 kl.10.02 (CEST)
Att ha "Kategori:Hälsa" alternativt "Kategori:Hälsovård" överst låter bra, och alternativmedicin och skolmedicin i skilda kategorier under det. // habj 15 april 2006 kl.13.03 (CEST)
Jag skulle föredra "Kategori:Hälsa", ett begrepp som är lite bredare och inte bara omfattar vård utan även t.ex. hygien och motion. En passande koppling mellan sådant och medicin finns inte på svenska Wikipedia idag. /Solvej 17 april 2006 kl.22.25 (CEST)

När ska enkäten betraktas avslutad?Redigera

Se rubriken. /Solvej 23 april 2006 kl.20.19 (CEST)

Låt oss betrakta den som avslutad nu, och resultatet: flytta medicinsk vetenskap till medicin. /Oxygen 23 april 2006 kl.20.22 (CEST)
Utfört med hjälp av bot. Allt är ju fortfarande en enda röra, men nu är det åtminstone en enda röra. :-) /skagedal... 6 januari 2007 kl. 03.48 (CET)

Medicin och portalRedigera

Jag yrkar bifall till habjs förslag att låta toppkategorin vara Medicin. För övrigt anser jag att kliniska tillämpningar (som underrubrik) borde vara ett stående inslag i de medicinska artiklar som behandlar förklaringsmodeller, t.ex. Immunologi samt att vi borde ha en medicinportal liknande den engelska. Kan tänka mig att ordna lite med den eftersom jag är van att läsa medicinsk litteratur på engelska. Jag är dock ingen van Wiking så jag vet inte riktigt vad som krävs. Ska läsa på när jag får tid =) Robert Linder 4 april 2006 kl.21.47 (CEST)

Städning?Redigera

Medicin
Medicinsk historia
Medicinsk undersökning
Medicinsk utrustning
Medicinsk vetenskap
Anatomi
Blod
Epidemiologi
Farmakologi
Dopning
Droger
Läkemedel
Narkotika
Vitaminer
Kosttillskott
Fysiologi
Hormoner
Sinnen
Genetik
Immunologi
Neurovetenskap
Patologi
Toxikologi
Medicinska specialiteter
Allmänmedicin
Anestesiologi
Audiologi
Endokrinologi
Obstetrik och gynekologi
Kirurgi
Logopedi och foniatri
Neurologi
Oftalmologi
Onkologi
Pediatrik
Psykiatri
Radiologi
ÖNH
Medicinsk teknik
Personer inom medicin
Forskare inom medicin
Kända patientfall
Yrken inom hälso- och sjukvård
Läkare
Sjuksköterskor
Nobelpristagare i medicin
Okategoriserat
Ayurveda
Dykmedicin
Människans fortplantning
Mikrobiologi
Odontologi
Sexualitet
Sjukdomar (in under Kat:Hälsa?)
Virus
Sjukvård (överkategori?)
Veterinärmedicin
Viktkontroll

Det verkar ju luta åt att toppkategorin ska heta Kategori:Medicin och inte Kategori:Medicinsk vetenskap, och att denna kategori ska ligga i någon hälsoinriktad överkategori, typ Kategori:Hälsa. Om man ändå ska börja stuva om bland artiklarna kan man ju passa på att städa bland dem och bland underkategorierna. Detta manar till ett strukturerat kategoriträd - se t.ex. Kategori:Språkkategorisering som används vid omorganiseringen av språkartiklar och språkkategorier. Någon mer som känner att något liknande på medicinsidan vore en bra idé? /Solvej 23 april 2006 kl.13.55 (CEST)

Det är väl alltid bra att städa. Just nu är det en enda röra, där artiklar om fysiologi ibland finns i kategorin anatomi och tvärtom. /Oxygen 23 april 2006 kl.16.46 (CEST)
Jag har gått igenom de kategorier som ligger direkt under Kategori:Medicin resp Kategori:Medicinsk vetenskap. Resultatet syns i tabellen här intill. Jag har utgått från mina rudimentära kunskaper inom ämnesindelning inom det medicinska området, syftet är att vi alla intresserade ska kunna gå in och ändra i mallen så att vi kan komma igång med en städning! Se Mall:Medicinkat. /Solvej 23 april 2006 kl.21.24 (CEST)
De nya kategorierna ser bra ut. Nu antar jag att det bara är att börja fylla dem, det är väl det som kommer ta tid./Oxygen 24 april 2006 kl.00.33 (CEST)
Borde inte Kategori:Medicinsk undersökning kallas Kategori:Medicinska undersökningar för att bättre stämma med namngivningen av olika kategorier? (se Wikipedia:Kategorier). // Mvh Mandrake 24 april 2006 kl.08.45 (CEST)
"Medicinska undersökningar" låter inte alls bra i mina öron. Egentligen borde dock kategorin heta "Medicinsk utredning" eller "Medicinska undersökningsmetoder". /Solvej 24 april 2006 kl.17.44 (CEST)

"Medicinska undersökningsmetoder" låter alldeles utmärkt. "Medicinsk utredning" är luddigare och kan ju exempelvis syfta på en rad specifika undersökningar för ett specifikt fall. // Mvh Mandrake 24 april 2006 kl.18.22 (CEST)

Kanske Kategori:Diagnostiska undersökningsmetoder? Som i artikeln om sonografi. /Solvej 26 april 2006 kl.10.19 (CEST)

Om vi ska använda Kategori:Diagnostiska undersökningsmetoder så behövs nog ytterligare en kategori för screening, eller massundersökningar, som ex vis Mammografi. Kommer inte på något bra kategorinamn, men det skulle kanske kunna vara förebyggande undersökningsmetoder, preventiva undersökningar/undersökningsmetoder, profylaktiska undersökningar/undersökningsmetoder. Det engelska begreppet "Screening" är nog det mest använda begreppet inom sv medicin, men en sökning på Svenska Läkaresällskapet:Språkkommittén ger att språkkommittén välkomnar begrepper "Sållningsundersökning" som en alternativ till Screening.

Relaterat till detta: begreppet kontrollundersökning (som i sv wikipedia listas som en tautologi(?)) används för övrigt ofta för en efterföljande uppföljande undersökning, i eftervården, efter en medicinsk behandling. Se bl.a. dokument från [Socialstyrelsen].

Om man vill slippa hårdkategorisa bland ovanstående så kan Kategori:Medicinska undersökningsmetoder fungera.

Angående det ursprungliga förslaget rörande kategorisering, och som gällde sammanslagningen av kategori:Medicin och kategori:Medicinsk vetenskap till kategori:Medicin, så finns det högt upp på denna sida ett förslag från "skagedal 23 december 2005 kl.01.00 (CET)", om att använda någon form av robot för att göra detta. Kan det inte nu vara läge att försöka aktualisera detta?

(Eloge till Solvej för fint arbete med kategoriseringarna). // Mvh Mandrake 26 april 2006 kl.23.51 (CEST)


Människans fortplantning vs SexualitetRedigera

Detta verkar vara ett snårigt område. Även Kategori:Sexologi ska in på ett hörn. Hur ska området struktureras i kategoriträdet? /Solvej 23 april 2006 kl.23.01 (CEST)