Medicinsk utrustning används inom vård och medicinsk forskning. Besläktad med hygienartiklar.