Kategori:Medicinska undersökningsmetoder

Huvudartikel: Medicinsk undersökning.

En närbesläktad kategori är Kategori:Radiologi.