Kategori:Vetenskaplig skepticism

Artiklar om vetenskaplig skepticism och skeptikerrörelsen, vilka är kritiska till eller granskar pseudovetenskapliga företeelser. Skall ej förknippas med andra skeptiska traditioner.