Kategorin innefattar personer inom skeptikerrörelsen, vilka gjort sig kända för att vara kritiska till eller granska pseudovetenskapliga eller övernaturliga fenomen.