Kategorin innehåller TV-serier vars sista sändningsår var 2017 i originalkanalen. Se även TV-året 2017.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022