Kategorin innehåller TV-serier vars sista sändningsår var 2022 i originalkanalen. Se även TV-året 2022.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027