TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 2003. Se även TV-året 2003.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008