Huvudartikel: Redovisning

Redovisning anges i JEL:s klassificeringssystem som JEL: M4