Noter (årsredovisning)

del av årsredovising

Noter, även känt som "tilläggsupplysningar”, är en obligatorisk del som ska inkluderas i en årsredovisning.[1] Företag ska lämna noter/tilläggsupplysningar i syfte om att förtydliga poster i balans- och resultaträkning.[2]

Tilläggsupplysningarna (Noterna) ska presenteras i följande ordning:[3]Redigera

1) Redovisningsprinciper & värderingsprinciper

2) Noter till enskilda poster i enlighet med 5 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995:1554)

3) Övriga upplysningar

ReferenserRedigera