International Accounting Standards Board (IASB) en internationell organisation som arbetar för att kvalitetsförbättra internationell finansiell redovisning och arbeta för en internationell konvergens av redovisningsstandarder.

Organisationen har sitt säte i London och sysselsätter sedan några år ett antal personer på heltid. IASB ansvarar för redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards), som har blivit den internationella normgivande redovisningsstandarden under 2000-talet. I Sverige är IFRS obligatorisk för börsnoterade bolag. IFRS har en avgörande roll för globaliseringen av finansmarknaderna och det internationella flödet av kapital. Implementeringen av IFRS innebär att europeisk redovisning har rört sig i riktning mot den anglosaxiska redovisningstraditionen. IASB och dess amerikanska motsvarighet FASB (Financial Accounting Standards Board), som reglerar de amerikanska redovisningsnormerna US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), har för avsikt att eliminera skillnaderna mellan de två redovisningstraditionerna IFRS och US GAAP, vilket innebär att även amerikansk redovisning anpassas till internationell praxis.

Tidigare hette organisationen IASC (International Accounting Standards Council). EU stödjer organisationens arbete och strävar efter att implementera dess rekommendationer i EU:s lagstiftning.

Externa länkar

redigera