Till kognitiva symtom hör dysfunktionella kognitiva processer eller tillstånd som inte beror på felaktig inlärning.