Karpalleden är en term som mest används när man talar om djur såsom fåglar och hästar men som hos människan kan liknas vid handleden. Hos fåglar är karpalleden den led i vingen mellan handen och armen som ger vingen dess typiska vinklade utseende, vingknogen.