Karnitin är en transportmolekyl som är nödvändig för metabolismen av fettsyror. Karnitin behövs för transporten av långa fettsyror över inre mitokondriemembranet, där sedan betaoxidationen sker. En källa till karnitin är kött, men karnitin kan även egensyntetiseras från aminosyrorna lysin och metionin.

strukturformel