.

En av de fyra Örnarna på Värmlands museum utförd av Karl Magnusson

Karl Magnusson (Karl i Hascheldråga eller Kalle i Hasseldråga), född 1876 på Hasseldråga, Tobol, Gunnarskog, död juli 1949 i Mörttjärnet, Gunnarskog, var en svensk konstsmed och medlem i Rackengruppen.

Magnusson blev vida känd som en yrkesskicklig konstsmed, och tilldelades ett stipendium från Kommerskollegium för studieresor till både England och Tyskland. I sex månader vistades han i England och fyra i Tyskland, där han studerade det lokala konstsmidet.

Han startade sin egen smidesverkstad 1896 i Hasseldrågen, Tobol. I samband med bygget av Stockholms stadshus anställdes han som chef för bygghyttans smedja av Ragnar Östberg. Han har gjort trappsmidet upp mot läktarna i Betlehemskyrkan, Karlstad samt han drev fram örnarna i koppar som pryder taket på Värmlands museum.

Hans smedja är flyttad och är numera uppsatt på Gunnarskogs Hembygdsgård.