Besättning

grupp personer som arbetar tillsammans, vanligtvis inom strukturerad organisation

Besättning är de personer som tjänstgör ombord båtar, fartyg[1], luftfartyg, bussar, tåg och andra transportmedel. Även många rymdskepp har besättning, och även bemanningen på en fästning[1] kan benämnas besättning.

Besättning på en sjöräddningsbåt

Besättningen ansvarar för farkostens styrning, navigation, kommunikation, passagerare och last. En besättning indelas efter typ av tjänstgöring och tjänstgöringsgrad, till exempel på fartyg sjökapten, styrman, maskinist, matros. Besättning på segelbåtar och segelfartyg kan vara skeppare, rorsman, gast med flera.

Andra betydelser

redigera

Ordet besättning används även i ett antal andra betydelser. Detta inkluderar:[1]

Referenser

redigera