Öppna huvudmenyn
Kanalgatan.

Kanalgatan, Skellefteå, är den andra genomfartsleden genom centrum förutom Viktoriagatan. Kanalgatan är utformad som en esplanad med björkar planterade i den breda mittremsan. I mittremsan finns även parkeringsplatser. Kanalgatan startar vid Viktoriaplatsen, där Kanalskolan, stadsbiblioteket och Skellefteå Krafts huvudkontor ligger, korsar Viktoriagatan (E4) och fortsätter västerut förbi Torget och busstationen, innan esplanaden övergår till en vanlig gata och byter namn till Bolidenvägen i Prästbordet.

Kanalgatan skapades i samband med stadsplanen 1883. Tidigare gick Kanalgatan i stadens dåvarande norra utkant utmed den dräneringskanal, vilken kulverterades1920-talet.