En kammekanism är ett maskinelement som omvandlar en rörelse till en annan genom att en följare rullar eller glider mot en kam.

Kammen kan utformas och röra sig på olika sätt:

  • Rotera och ha en kam vars radie varierar under varvet (kamaxel). Se vänstra figuren nedan.
  • Rotera och ha en kam som varierar axiellt under varvet.
  • Skjutas i sidled och ha en kamhöjd som varierar under rörelsen. Se högra figuren nedan.
Konjungerande följare. Ankare och steghjul i en klocka

Följaren kan utformas på olika sätt:

  • Rulle som rör sig fram och tillbaka när den följer kammen.
  • Glidyta som följer kammen.
  • Rullen eller glidytan kan vara fäst på en vipparm som ger motsvarande rörelser i andra ändan av vipparmen.
  • Rullen eller glidytan kan tryckas mot kammen med en tillhållarfjäder.
  • Rullen eller en tärning kan styras i en ränna på kammen.
  • Konjungerande följare som har två sammanbundna följare mot två olika kammar. Till exempel ankarrörelsen i äldre klockor. Se figur.

Kammekanismer är vanliga i maskiner med många rörelser till exempel symaskiner, vävstolar och automater. De är även vanliga vid precisionsstyrning av till exempel ventiler i kolvmotorer och för enkel omvandling av motorrotation till fram- och återgående rörelse till exempel rakapparater och sticksågar.

Kammekanismer