Kalori är en energienhet, motsvarande 4,184 joule.[1] Enhetssymbolen är cal. Ofta används även kilokalori, som förkortas kcal. 1 kcal = 1 000 cal = 4,184 kJ = 4 184 J. 1 J = 1 Ws (wattsekund).

En kalori var ursprungligen ett mått på den energi som krävs för att höja temperaturen i ett gram vatten med en grad Celsius. Definitionen ger lite olika värden på en kalori beroende på vilken ursprungstemperatur vattnet har. Därför har man med nyare termodynamik omdefinierat en kalori som den mängd energi det krävs för att värma ett gram vatten från 14,5 till 15,5 grader Celsius under ett tryck av en atmosfär, och denna preciserade enhet betecknas cal15.

Kalori har använts inom kemin samt för att mäta energi i värme. Till exempel angavs effekten för värmepannor i megakalorier per timme, vilket i SI motsvarar 1,163 kilowatt. Ordet stammar från latinets calor som betyder värme.

Enheten kalori är numera ersatt av enheten joule i de flesta fysikaliska sammanhang. Ett undantag är vid angivande av energiinnehåll i mat; ofta anger man energiinnehållet både i kilokalorier (tusentals kalorier, kcal) och kilojoule (kJ). I vardagligt språkbruk i detta sammanhang säger man ofta felaktigt "kalori" då man menar "kilokalori".

Energianvändning hos människaRedigera

Hur mycket energi en person använder i vila varierar från person till person och man brukar kalla detta för BMR (Basal Metabolic Rate). BMR innefattar den energi de inre organen är i behov av för att fungera korrekt. Att t.ex. bara röra sitt lillfinger kommer att öka energianvändningen och överstiga BMR. Därmed räcker inte BMR för att man skall veta sin totala energianvändning. Den totala energianvändningen skiljer sig även den från person till person och från dag till dag beroende på aktivitetsnivån. Den totala energianvändningen brukar kallas för TDEE (Total Daily Energy Expenditure).

Ungefärligt energiinnehåll i några livsmedelRedigera

  • 90 g hamburgare: 225 kcal
  • 100 g tonfisk: 110 kcal
  • 16 cl rödvin: 122 kcal
  • 2 dl minimjölk: 70 kcal
  • 2 dl standardmjölk: 120–130 kcal
  • 1 gram fett motsvarar ungefär 9 kcal (detta varierar något beroende på fettsyra)
  • 1 gram kolhydrater motsvarar grovt räknat ca 4 kcal
  • 1 gram protein motsvarar grovt räknat ca 4 kcal
  • 1 gram alkohol motsvarar ca 7 kcal

Tabell över energianvändningRedigera

Tabellen avser kcal vid 30 minuters löpträning, med olika personvikter samt fart/ansträngningar:

Löpträning (personvikt) Distans
4 km 4,2 km 4,85 km 5,4 km 6,9 km
55 kg/30 minuter 233 262 291 320 422
60 kg/30 minuter 254 286 318 349 460
65 kg/30 minuter 275 309 344 378 499
70 kg/30 minuter 296 333 370 407 537
75 kg/30 minuter 317 357 397 437 575
80 kg/30 minuter 339 381 423 466 614
85 kg/30 minuter 360 405 450 495 652
90 kg/30 minuter 381 428 476 524 690
95 kilo/30 minuter 402 452 503 553 729
100 kg/30 minuter 423 476 529 582 767
105 kg/30 minuter 444 500 556 611 805
110 kg/30 minuter 466 524 582 640 844
115 kg/30 minuter 487 548 609 669 882

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera