Kabel kan syfta på:

Mekanisk kraftöverföring redigera

  • Tågvirke – ett samlingsnamn för olika typer av längre sammanhängande knippen tvinnade, mer sällan flätade, fibrer, som t.ex. rep, linor och trossar

Elektrisk överföring redigera

  • Elkabel – elektriska ledare omslutna av isoleringsmaterial för energiöverföring eller elektronisk kommunikation

Tillämpningar redigera

  • Värmekabel – en kabel som avger värme när den spänningssätts
  • Sjökabel – en kabel som läggs under vatten för överföring av elektrisk energi eller telefon- och datatrafik
  • Atlantkabel – en sjökabel för telekommunikation lagd över Atlanten
  • Balanserad kabel – en typ av elkabel där signalen skickas i två separata ledare
  • Partvinnad kabel – en signalkabel som består av par av tvinnade ledare
  • Flatkabel – en typ av elkabel i vilka flera isolerade enskilda ledarna är ingjutna kant i kant
  • Koaxialkabel – en tvåpolig elkabel
  • Nätverkskabel – för att ansluta datorer, skrivare, nätverksväxlar, bredbandsmodem

Se även redigera