Kärrdalen är ett primärområde i stadsområde Hisingen i Göteborgs kommun.

Kärrdalen, som helt domineras av småhus, ligger i anslutning till Hisingsparken. Skolan i området heter Kärrdalsskolan.

Nyckeltal redigera

 
Primärområdets utsträckning.
 
Kärrdalen

Nyckeltalen redovisar statistik som beskriver Göteborg och dess 96 delområden, primärområden, per den 31 december och kan användas för att jämföra de olika områdena. Nedan redovisas uppgifter för primärområdet och jämförelse görs mot uppgifterna för hela kommunen.

Nyckeltal för primärområde 404 Kärrdalen år 2021[1]
Kärrdalen Hela Göteborg
Folkmängd 5 270 587 549
Befolkningsförändring 2020–2021 -47 +4 493
Andel födda i utlandet 21,2 % 28,3 %
Andel utrikes födda eller med två utrikes födda föräldrar 29,8 % 38,1 %
Medelinkomst 388 800 kr 332 400 kr
Arbetslöshet 3,1 % 6,6 %
Antal ersatta dagar från F-kassan per person (16-64 år) 17,4 19,5
Andel med eftergymnasial utbildning (minst 3 år) 41,2 % 37,9 %
Andel bostäder byggda 1941–1950 26,5 %
Andel bostäder i allmännyttan 0,0 % 25,9 %
Antal färdigställda bostäder 2021 2
Andel bostäder i småhus 96,2 % 18,3 %

Stadsområdes- och stadsdelsnämndstillhörighet redigera

Primärområdet tillhörde fram till årsskiftet 2020/2021 stadsdelsnämndsområdet Lundby och ingår sedan den 1 januari 2021 i stadsområde Hisingen.[2]

Se även redigera

http://www.karrdalen.se/

Referenser redigera