Juliet Mitchell, född 1940, är en brittisk feminist och socialist. Hon fick stor uppmärksamhet för essän Women: The Longest Revolution (1966) (i tidskriften New Left Review). Publicerade också 1974 Psychoanalysis and Feminism: A Radical Reassessment of Freudian Psychoanalysis i vilken hon omvärderar[förtydliga] Sigmund Freud och psykoanalysen vilken fram till dess i feministiska kretsar setts med misstro.