Postmodern feminism är en inriktning inom feminismen som inkorporerar postmodern och poststrukturalistisk teori, och därmed ser förbi det modernistiska motsatsförhållandet mellan liberal feminism och radikal feminism.[1] Bland annat hävdar anhängarna att ingen feministisk teoribildning ensam kan skapa jämställdhet.[källa behövs]

KällorRedigera

  1. ^ Enligt Engelskspråkiga Wikipedia, artikeln Postmodern feminism som i sin tur anger(R. Appignanesi/C. Garratt, Postmodernism for Beginners (1995) p. 100-1)