Joseph Müller

svensk politiker

Joseph (ursprungligen Johan Peter) Müller, född den 16 september 1843 i Stockholm, död där den 1 april 1936,[1] var en svensk skol- och kommunalman.

BiografiRedigera

Müller lämnade jämte sina föräldrar tidigt Sverige, avslutade sina skolstudier i Frankrike, blev 1865 bachelier ès lettres i Paris och, efter avlagda examina, filosofie doktor i Leipzig 1871. Han anställdes 1867 som lärare i franska språket vid Sjökrigsskolan och var 1879-1908 lektor där. Han var därjämte privatsekreterare samt bibliotekarie (1873) och handsekreterare (1875) hos änkedrottning Josefina. På hennes uppdrag utverkade han 1874 i Lissabon den portugisiska regeringens stadfästelse på ett stort sjukhus för bröstlidande, "Hospicio da Princeza Dona Maria Amelia", vilket änkedrottningens syster, änkekejsarinnan Amalia av Brasilien, låtit uppföra på ön Madeira och i sitt testamente särskilt ställt under sin systers hägn. Vidare planlade och ordnade han de av änkedrottningen beslutade välgörenhetsanstalterna Konung Oskar I:s minne och Josefinahemmet, i vilkas styrelse Müller från början var ledamot. Han var 1893-1907 stadsfullmäktig samt ägnade sig huvudsakligen åt fattig- och hälsovårdsfrågor.

Müller var en av stiftarna av Samfundet Alliance Française i Stockholm, inom vilket han var särdeles verksam och varav han 1910 blev hedersledamot. Han utgav Remarques sur les classiques français au XVII:e siècle (gradualavhandling, 1871), Minnen ur enkedrottning Joséphines lefnadshistoria (1873) och, tillsammans med Oscar Wigert, Fransk läsebok för allmänna läroverk och flickskolor ("förra kursen" 1891, 3:e upplagan 1894; "senare kursen", 1891), Förklaringar till senare kursen (1892), Fransk vitterhet för skolan och hemmet (5 häften, 1891-93), Elementarkurs i franska språket för elementarläroverk och flickskolor (1896), Skriftliga och muntliga öfversättningsöfningar till franska ("förra kursen", 1896; "senare kursen", samma år), Fransk språklära. I. Ljud- och formlära (1898) och II. Syntax (1903). Utom dessa språkvetenskapliga arbeten författade han det på grundliga källforskningar vilande verket Fattigvården i Stockholm från äldre till nyare tid (1906, prisbelönt av Vetenskapsakademien). Därjämte skrev han en mängd artiklar i Nordisk familjebok och i "Pedagogisk tidskrift".

UtmärkelserRedigera

Svenska utmärkelserRedigera

Utländska utmärkelserRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Müller, Johan Peter (Joseph) i Svenskt biografiskt lexikon
  2. ^ Kungl. Nordstjärneorden. i Sveriges statskalender 1931bih
  3. ^ Kungl. Nordstjärneorden. i Sveriges statskalender 1915
  4. ^ Kungl. Vasaorden. i Sveriges statskalender 1925
  5. ^ Kungl. Vasaorden. i Sveriges statskalender 1915
  6. ^ [a b c d e] Svensk rikskalender 1910. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner. 1909. sid. 49