Öppna huvudmenyn
Ej att förväxla med Johannisdalsgården.
Johannesdals gård ca 1900.

Johannesdal är den västligaste delen av Vårberg i Stockholms kommun. Området gränser till Mälaren. Johannesdals gård är ett kulturminne och det enda privatägda område i Vårberg som har strandtomt med Mälaren. Byggnaden är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm vilket innebär "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden".[1]

Innehåll

HistorikRedigera

 
Styckningsplanen från 1941.

Området har sitt namn efter Johannesdals gård, som uppfördes kring år 1800. Innan dess fanns här torpet Bleket och på kartor från 1700-talet redovisas på platsen ett tegelbruk. Torpet Bleket ersattes i början av 1800-talet av ett sommarnöje kallat Johannesdals gård. Söder om gården anlades en stor fruktträdgård och man bedrev jordbruk.

År 1864 förvärvades egendomen av grosshandlaren Fredrik Petersén. "Peterséns väg" som går genom området påminner fortfarande om honom. Han lät bygga västra flygeln och grundade "Stiftelsen Nybygget" som hade till uppgift att fostra fattiga flickor ur bildade familjer. Flickorna bodde i västra flygeln och var i sex till tolv års ålder, därefter skickades de i skola i Stockholm. På 1860-talet styckades området av från Vårby gård.

Stiftelsen fortsatte under Peterséns dotter Dorothea fram till hennes död 1917. Skolversamheten lades ner 1920 och jordbruket upphörde. Gårdens bostadshus hyrdes ut som pensionat. År 1939 styckade den dåvarande ägaren Arvid Heiding upp gårdens mark i 140 sportstugetomter vilka bebyggdes under de följande åren. Området kring huvudbyggnaden lämnades dock intakt. År 1946 bildades Johannesdals villaägareförening. På den tiden hörde Johannesdal till Huddinge landskommun. Fram till 1960-talet fungerade Johannesdals gård som sommarnöje.

Den uppmärksammade Vårbyaffären i juni 1961 innebar att dragningen av kommungränsen mellan Stockholms stad och Huddinge landskommun ändrades så att de nuvarande stadsdelarna Skärholmen och Vårberg tillföll Stockholm från och med 1 januari 1963. Stadsplaner drogs upp för de nya stadsdelarna och Vårberg började bebyggas 1965 kring nuvarande centrum. År 1968 hade stadsplanerna kommit till Johannesdal då delades flertalet av sportstugetomterna och bebyggdes med stora villor.

BilderRedigera

Se ävenRedigera

NoterRedigera

KällorRedigera

Vidare läsningRedigera

Externa länkarRedigera