Johan Wellander. Efter gravyr av J.F. Martin.

Johan Wellander, född 31 oktober 1735 i Linköping, död 3 oktober 1783 i Stockholm, var en svensk poet och rådman i Stockholm.

BiografiRedigera

Wellanders föräldrar var slottsvaktmästaren i Linköping Bengt Wellander och Katarina Cederberg.

Wellander studerade juridik vid Uppsala universitet från 1755. Från 1760 var han anställd vid Svea hovrätt och antogs 1763 som amanuens vid Stockholms stads justitiekollegii kuratorskontor. 1766 blev han förordnad som vice curator ad litem, ordinarie curator 1771 och förste curator ad litem 1775. 1776 valdes han av Stockholms borgerskap till rådman av litterata klassen och tillika ordförande i stadens kämnärsrätt. Han gifte sig 1777 med Sara Margareta Wennberg.

Wellander blev tidigt medlem av sällskapet Utile Dulci (föregångaren till Svenska Akademien). Han skrev texten till musiken vid Adolf Fredriks begravning 1771 och "Sångstycken" vid Gustav III:s kröning i Storkyrkan och på rikssalen den 29 maj 1772.

Av kung Gustaf III fick Wellander i uppdrag att efter kungens plan skriva libretto till den första svenska operan Thetis och Pelée av Francesco Antonio Uttini som gavs vid invigningen av den svenska operan i Bollhuset den 18 januari 1773.

Den 16 juni 1772 invaldes Wellander som ledamot nr 49 av Kungliga Musikaliska Akademien.[1]

BibliografiRedigera

 • Barnabok, hans kongl. höghet kronprinsen i underdånighet tilägnad af samfundet Pro fide et christianismo.=(Pl.titelbl.)=(Stockholm, trykt i kongl. tryckeriet, 1780. Hos H. Fougt, r.k.w.o.).. Stockholm. 1780. Libris länk 
 • Wellander Johan, Lalin Lars Samuelsson, Calzabigi Ranieri de, Voltaire, Gyllenborg Gustaf Fredrik, red (1778). Kongl. svenska theatren. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium. Stockholm, trykt [6-7:] tryckt i kongl. tryckeriet.=1-7. 1778-96.=. [Del 1], Första bandet. 1778.. Stockholm. Libris länk 
 • Gyllenborg Gustaf Fredrik, Laujon Pierre, Laujon Pierre, Gallodier Louis, Gallodier Louis, Gallodier Louis, Gallodier Louis, Frossard Louis, Adlerbeth Gudmund Jöran, Wellander Johan, Sedaine Michel Jean, Flintberg Carl Henric, Chamfort Sébastien-Roch-Nicolas de, red (1778). Kongl. svenska theatren. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegium. Stockholm, trykt [6-7:] tryckt i kongl. tryckeriet.=1-7. 1778-96.=. [Del 2], Andra bandet. 1778.. Stockholm. Libris länk 
 • Bästa propositionen den 1. november 1778./(W) (Norrköping, 1778. Tryckt hos Joh. Benj. Blume.).. Norrköping. 1778. Libris länk 
 • Wellander, Johan (1769). Daphne och Lisimon. vid et sorgeligt tilfälle, den 27 novemb. 1769.. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet.. Libris länk 
 • Wellander, Johan (1771). Den femtonde december, år 1768.=Anon=. Stockholm, tryckt uti förr detta Grefingska tryckeriet, 1771.. Stockholm. Libris länk 
 • Ord til musiquen vid högst salig hans kongl. maj:ts, konung Adolph Friedrichs begrafning i kongl. Riddareholms kyrkan, den 30 julii, 1771. På kongl. maj:ts allernådigste befallning. Af Joh. Wellander. Stockholm, tryckt i förr detta Grefingska: tryckeriet, hos Henr. Fougt, 1771.. Stockholm. 1771. Libris länk 
 • Samlade dikter.. Svenska vitterheten, 99-3173382-9 ; 4. Upsala: Hanselli. 1852. Libris länk 
 • Wellander, Johan (1774). Skalde-bref til fru Johanna Margareta af Bjerkén. D. 29 maji, 1774.. Stockholm, trykt hos Johan Georg Lange.. Libris länk 
 • Skål den 19 augusti 1772.=Anon.=Norrköping, tryckt hos Johan Benjamin Blume, 1772. Efter tryckt exemplar ifrån Stockholm.. Norrköping. 1772. Libris länk 
 • Wellander, Johan (1772). Skål den 19 augusti, 1772.=Anon.=Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1772. Och finnes uti directeuren Carl Gottlieb Ulfs boklåda.. Stockholm. Libris länk 
 • Wellander, Johan; Uttini Francesco Antonio (1772). Sång-stycken till deras kongl. majesteters krönings-act, den 29 maji 1772. Af Johan Wellander. Satte i musik af Fran√ßois Uttini. Kongl. maj:ts hof-capellmästare och ledamot af academia philarmonica i Bologne. Stockholm, tryckte hos Peter: Hesselberg. 1772.. Stockholm. Libris länk 
 • Wellander, Johan; Uttini Francesco Antonio (1774). Sångstycken vid Adolph Friedrichs kyrkas invigning, den 27 november 1774. Af Johan Wellander. At upföras i musik af Fr. Uttini. ... Stockholm, tr. hos H. Fougt, r. af k.w.o. och k:gl. boktr.. Stockholm. Libris länk 
 • Wellander, Johan; Uttini Francesco Antonio (1775). Thetis och Pelee. Opera förkortad til tre acter, å nyo upförd på kongl. svenska theatren, vid deras kongl. maj:ters återkomst til hufvudstaden, den 30 october 1775./(Johan Wellander.) Stockholm, tryckt hos Henr. Fougt, ridd. af k.w.o.,: kongl. boktryckare.. Stockholm. Libris länk 
 • Wellander, Johan; Uttini Francesco Antonio (1791). Thetis och Pelée, opera i fem acter. Första gången upförd den 18 januarii 1773. Öfversedd och förbättrad, samt å nyo upförd på nya kongl. theatren den 13 februarii 1791.=Anon=. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1791.. Stockholm. Libris länk 
 • Wellander, Johan; Uttini Francesco Antonio (1791). Thetis och Pelee, opera i fem acter. Första gången upförd den 18 januarii 1773. Öfversedd och förbättrad, samt å nyo upförd på nya kongl. theatren den 24 martii 1791.=Anon=. Stockholm, tryckt i kongl. tkyckeriet [!] , 1791.. Stockholm. Libris länk 
 • Wellander, Johan; Uttini Francesco Antonio (1773). Thetis och Pelee. Opera i fem acter, upförd på den kongl. svenska theatren första gången, den 18 januarii, 1773. / (Johan Wellander) Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet hos Henr. Fougt, 1773.. Stockholm. Libris länk 
 • Öfver konungens död, den 12 febr. 1771.=Anon.=Stockholm, tryckt i förr detta Grefingska tryckeriet, 1771.. Stockholm. 1771. Libris länk 

ReferenserRedigera

 1. ^ Nyström, Pia; Kyhlberg-Boström Anna, Elmquist Anne-Marie (1996). Kungl. Musikaliska akademien: matrikel 1771-1995. Kungl. Musikaliska akademiens skriftserie, 0347-5158 ; 84 (2., rev. och utök. uppl.). Stockholm: Musikaliska akad. Libris länk. ISBN 91-85428-99-X (inb.) 

Vidare läsningRedigera

 • Levertin, Oscar (1896). Johan Wellander: litteraturhistorisk studie öfver skiftet mellan frihetstiden och den gustavianska åldern. Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet, 0348-0283 ; 15. Upsala. Libris länk 
 • Levertin, Oscar (1908). Samlade skrifter. D. 12 Carl von Linné ; Johan Wellander. Stockholm: Bonnier. Libris länk 

Externa länkarRedigera