Johan Roos

svensk företagsteoretiker

Johan Roos är en svensk ekonom. Han har haft befattningar vid Wharton School, Norwegian School of Management, Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och International Institute for Management Development (IMD) i Schweiz.

2007-2009 innehade han Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, där han också var direktör för MBA-programmen. Han grundade och ledde det Schweiz-baserade Imagination Lab Foundation och har varit rektor för Copenhagen Business School.

Sedan 2012 är han VD och akademisk ledare för Internationella Handelshögskolan i Jönköping där han också är professor i strategi. Som professor i strategi har Johan Roos publicerat böcker och artiklar om behovet av att förnya organisationers ledarskapsprocesser, i synnerhet vid strategiskt utvecklingsarbete. Han har också arbetat som rådgivare och styrelseledamot i olika branscher över världen.

Johan Roos har tillsammans med Bart Victor uppfunnit en produkt för LEGO Company - LEGO Serious Play, som används för att inspirera chefers kreativa och innovativa tänkande.

Företrädare:
Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi
2007-2009
Efterträdare:
Lars Strannegård


Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

http://johanroos.se/

https://web.archive.org/web/20130225000356/http://hj.se/jibs/forskning/manadens-forskare/arkiv/4-2-2012-johan-roos-.html