Lista över professorer vid Handelshögskolan i Stockholm

Wikimedia-listartikel

Det här är en alfabetisk lista över personer som tidigare har tjänstgjort, eller som för närvarande tjänstgör, som professorer och personer som utsetts till professors namn vid Handelshögskolan i Stockholm sedan dess grundande 1909.

Handelshögskolan i Stockholms huvudbyggnads norra fasad mot parken Observatorielunden i Vasastan i Stockholm.

Högskolans första professor var Carl Hallendorff. Han utsågs till professor namn, heder och värdighet (idag professors namn) av Handelshögskoleföreningen 1908. Hallendorff utnämndes även till högskolans första rektor 1909, en tjänst han innehade till 1929. Högskolans första ordinarie professorer utsågs 1909, då Gunnar Andersson utnämndes till professor i ekonomisk geografi (1909–1928) och Eli Heckscher utnämndes till professor i nationalekonomi och statistik (19091929, senare utnämnd till professor i ekonomisk historia 1929–1944).

Handelshögskolan använder de amerikanska beteckningarna assistant professor (svenska: forskarassistent) och associate professor (svenska: universitetslektor eller docent), vilket kan orsaka missförstånd vid översättning till svenska, eftersom innehavarna av dessa befattningar inte är professorer.

Professorer redigera

 
Micael Dahlén, professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot marknadsföring
 
Peter Englund, professor i bank- och försäkringsekonomi
 
Martin Fehr, professor i rättsvetenskap 1919–1938, Handelshögskolan i Stockholms andra rektor 1929–1936
 
Torsten Gårdlund, A O Wallenbergs professur i nationalekonomi och bankväsende 1947–1963
 
Carl Hallendorff, professor n.h.o.v. (namn, heder och värdighet) 1908, Handelshögskolan i Stockholms första rektor 1909–1929, professor i statsvetenskap och ekonomisk historia 1911–1929
 
Eli Heckscher, professor i nationalekonomi och statistik 19091929, professor i ekonomisk historia 1929–1944
 
Bertil Ohlin, professor i nationalekonomi 1929–1965, tilldelades 1977 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (delat med James Meade). Hans viktigaste bidrag är det så kallade Heckscher-Ohlin-teoremet.
 
Ulf Olsson (ekonomhistoriker), professor i ekonomisk historia 1989–1994

A redigera

professor i internationell ekonomisk geografi 1964–1987
professor i ekonomisk geografi 1909–1928
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot marknadsföring 2008-
professor i ekonomisk geografi 1959–1968
rektor för Handelshögskolan i Stockholm 1963–1968
professor i rättsvetenskap med särskild inriktning mot skatterätt (installerad 9 mars 2013)[1]
professor i företagsekonomi 2002–2003
Olof A Söderbergs professur i företagsekonomi 2003-
SILFs professur i inköp och supply chain management 2005–2009

B redigera

professor i finansiell ekonomi 2013-
professor i nationalekonomi och statistik 1959–1965
professor i nationalekonomi med särskild inriktning mot institutionell ekonomi 2004–2008
professor i nationalekonomi med särskild inriktning mot energi och miljö 1984–1990
professor i nationalekonomi med särskild inriktning mot miljö och energiekonomi 1990–1992
rektor HHS 20032012
professor i finansiell ekonomi med särskild inriktning mot rättsekonomi 1996-
professor i matematisk finans 1998–?
professor i internationellt företagande, med särskild inriktning mot nationalekonomi 1991–2009
A O Wallenbergs professur i nationalekonomi och bankväsende 1917–1946
Stockholm stads professur i företagsekonomi 1986–2010
professor i internationell ekonomi1974–1988
Tore Browaldhs professur i internationell ekonomi 1988–1995
rektor för Handelshögskolan i Stockholm 19861995
Gösta Olsons professur i finansiell ekonomi 2004-

C redigera

1946 års donationsprofessur i företagsekonomi 1946–1955
professor i ekonomisk geografi 1972–1986

D redigera

professor i företagsekonomi, med särskild inriktning mot marknadsföring 2008-
Peter Wallenbergs professur i finansiell ekonomi med särskild inriktning mot internationellt företagande 2006-
professor i nationalekonomi och ekonomisk och social historia 1958–1985
mottagare av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Stora guldmedalj år 1996
Johan Björkmans professor i nationalekonomi 2016-

E redigera

Gösta Olsons professur i finansiell ekonomi 1996–1998
professur i nationalekonomi, med särskild inriktning mot mikroteori 2000-2004
Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2004–2008
Ragnar Söderbergs professur i nationalekonomi 2008-
professor i bank- och försäkringsekonomi 1998-

F redigera

professor i rättsvetenskap 1919–1938
rektor för Handelshögskolan i Stockholm 1929–1936
ordförande Stockholms fondbörs 1932–1937
  • Carl Fey Professor i Företagsekonomi (Internationell Business) 2009-2012
  • Richard Friberg
Jacob Wallenbergs professur i nationalekonomi med särskild inriktning mot det svenska näringslivets utveckling och den ekonomiska politiken 2009-

G redigera

professor i finansiell ekonomi 2008-
A O Wallenbergs professur i nationalekonomi och bankväsende 1947–1963

H redigera

professor n.h.o.v. (namn, heder och värdighet) 1908
Handelshögskolan i Stockholms första rektor 1909–1929
professor i statsvetenskap och ekonomisk historia 1911–1929
professor i nationalekonomi och statistik 19091929
professor i ekonomisk historia 1929–1944
professor i företagsekonomi, med särskild inriktning mot internationellt företagande 1988–1997
Jacob Wallenbergs professur i ekonomi, med särskild inriktning mot ekonomisk politik och svensk affärshistoria 2001–2009
professor i rättsvetenskap, med särskild inriktning mot konkurrensrätt (installerad 3 maj 2011)[2]
professor i rättsvetenskap 1999-2010
professor i företagsekonomi, Center for Advanced Studies in Leadership (installerad 3 maj 2011)[2]
Familjen Stefan Perssons professur i företagsekonomi, med särskild inriktning mot entreprenörskap och affärsskapande 2001-
professor i ekonomisk geografi 1935–1958
rektor för Handelshögskolan i Stockholm 1936–1957

I redigera

J redigera

1946 års donationsprofessur i företagsekonomi 1986-
professor i nationalekonomi, särskilt hälsoekonomi 2008-
professor i nationalekonomi, med särskild inriktning mot hälsoekonomi 1992-
Jan Wallanders professur i företagsekonomi, med särskild inriktning mot redovisning och finansiering 1961–1991
professor i nationalekonomi, med särskild inriktning mot makroekonomi och finanspolitik 1988–2002
professor i marknadsföring och konsumentbeteende 1985–2004
Ragnar Söderbergs professur i ekonomi
rektor för Handelshögskolan i Stockholm 1996–2000
A O Wallenbergs professur i nationalekonomi 1972–1996
professor i hälsoekonomi 1990–2004

K redigera

professor i industriell produktion, med särskild inriktning mot produktionsstrategi och innovationsprocesser 1994–2005
professor i rättsvetenskap 1976–1987
professor i rättsvetenskap, med särskild inriktning mot intellectual property law 1987–1992
Torsten och Ragnar Söderbergs professur i rättsvetenskap, med särskild inriktning mot intellectual property law 1992–1993
professor i rättsvetenskap, med särskild inriktning mot intellectual property law 1993–1994
professor i rättsvetenskap 1994–1999
professor i rättsvetenskap 1912–1917
professor i rättsvetenskap 1917–1918
Stockholm stads professur i företagsekonomi 1949–1960
professor i företagsekonomi 1961–1980

L redigera

professor i Japans politiska ekonomi och affärsliv 1993–1996
professor i företagsekonomi, med särskild inriktning mot ekonomistyrning 2007-
A O Wallenbergs professur i nationalekonomi och bankväsen 1964–1971
professor i ekonomisk historia, med särskild inriktning mot bank- och finanshistoria 1995–2004
professor i företagsekonomi, särskilt småföretagande och regional utveckling 2005-
rektor för Handelshögskolan i Stockholm 20002003
professor i nationalekonomi, med särskild inriktning mot makroekonomi 1996-
professor i development economics 1987-
professor i nationalekonomi 1965–1974
professor i ekonomisk informationshantering 1986–2000
professor i information management 2000–2004

M redigera

professor i företagsekonomi 1980–1998
Peter Wallenbergs professur i internationell marknadsföring 1998–2002
professor i nationalekonomi och social historia inklusive nationalekonomi 1940–54
professor i nationalekonomi inklusive ekonomisk och social historia 1954–1958
professor i internationell skatterätt 1991–1995
Jacob Wallenbergs professur i nationalekonomi 1984–1997
professor i nationalekonomi 1975–1983
professor i nationalekonomi, med särskild inriktning mot miljöekonomi 1983–1997
professor i nationalekonomi 1997–2002

N redigera

professor i rättsvetenskap 1987–1992
Torsten och Ragnar Söderbergs professur i svensk och internationell handelsrätt 1992–1998
professor i svensk och internationell handelsrätt 1998-
professor i rättsvetenskap, installerad 2006-2008
1946 års donationsprofessur i företagsekonomi 1973–1984
Gösta Olsons professur i finansiell ekonomi, med särskild inriktning mot ekonomisk analys, finans och investingsteori 1984–1993
Peter Wallenbergs professur i finansiell ekonomi, med särskild inriktning mot internationellt företagande 1993–2000

O redigera

professor i nationalekonomi 1929–1965
professor i ekonomisk historia 1989–1994

P redigera

1946 års donationsprofessur i företagsekonomi 1956–1971
professor i ekonomisk informationshantering 1969–1984

Q redigera

R redigera

professor i internationell och jämförande handelsrätt 2001–2002
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot strategic management 2015 -
professor i rättsvetenskap 1944–1970
professor i krediträtt 1970–1976
rektor för Handelshögskolan i Stockholm 1957–1963, 1968–1970
Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot strategi 2007–2009
professor i statistik med särskild inriktning mot ekonomisk statistik och nationalekonomi 1966–1986

S redigera

Öhrling Revekos professur i företagsekonomi 1993–1997
Öhrling Coopers & Lybrands professur i företagsekonomi 1997–2000
Öhrling Pricewaterhousecoopers professur i företagsekonomi 2000–2003
professor i företagsekonomi 2003–2005
professor i redovisning och finansiering 2004–2005
Öhrlings Pricewaterhousecoopers professur i redovisning och revision 2006-
Tore Browaldhs professur i internationell ekonomi 2000-
professor i ekonomisk psykologi med särskild inriktning mot organisationspsykologi 2001–2005
Peter Wallenbergs professur i internationell marknadsföring 2002-
professor i handel och bankväsen 1915–1933
professor i företagsekonomi 1933–1952
professor i psykologi med särskild inriktning mot riskteori 1988–1992
professor i psykologi med särskild inriktning mot ekonomisk psykologi 1992–2006
professor i ekonomisk geografi med särskild inriktning mot internationell ekonomisk geografi 2001-
Rådet för Arbetslivsfrågors professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor 1978–1988
Rådet för Arbetslivsfrågors professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot management och arbetslivsfrågor 1988-1994
Matts Carlgrens professur i företagsekonomi 1994-
KPMG Bohlins professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot extern redovisning och finansiering 1994–2000
KPMG:s professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot extern redovisning och finansiering 2000-
Bo Rydins och SCA:s professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot ledarskap 2010- (installerad 3 maj 2011)
Handelshögskolans jubileumsprofessur i finansiell ekonomi med särskild inriktning mot riskkapital 2010 -
professor i organisationsteori 1978–1992
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot organisationsteori 1992–2006
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot datorbaserade applikationer av ekonomisk teori 1986–1988
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot datorbaserade applikationer av ekonomisk teori, särskilt spelteori och förhandling1988–2006
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot marknadsföring 2008-
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot internationellt företagande 1999-

T redigera

professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot strategi och informationsledelse 2015-
professor i ekonomisk statistik 1994–2008
Stockholm stads professur i företagsekonomi 1961–1978
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot distributionsekonomi 1934–1957
professor i företagsekonomi 1957–1960

U redigera

V redigera

professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot internationellt företagande 1988–1995
professor i företagsekonomi 1954–1958

W redigera

Familjen Bonniers professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot media 2006-
professor i handel och bankväsen 1910–1911
A O Wallenbergs professur i nationalekonomi 1995-
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot professional services (installerad 9 mars 2013)[1]
professor i socialpsykologi och staff management 1956–1977
professor i ekonomisk statistik 1986-
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot entreprenörskap 2013 -
professor i ekonomisk geografi 1946–1969
professor i internationell skatterätt 1996–2001
KPMG:s professur i skatterätt 2001–2008
professor i ekonomisk psykologi 1963–1992

X redigera

Y redigera

Z redigera

professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot internationellt företagande 2002-
Ragnar Söderbergs professur i ekonomi 2009–2012

Å redigera

professor i Östeuropastudier med särskild inriktning mot ekonomiska och sociala förhållanden 1991–1995
professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot operations management 2007-
Torsten och Ragnar Söderbergs professur i företagsekonomi med inriktning på företagande och ledning 2008-

Ä redigera

Ö redigera

professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot redovisning 1982–1992
Jan Wallanders professur i företagsekonomi med särskild inriktning mot redovisning och finansiering 1992–2004

Adjungerade professorer redigera

 
Hans De Geer, adjungerad professor i företagsetik och -historia 1995–2005
 
Carl B Hamilton, adjungerad professor i internationell ekonomi med särskild inriktning mot handelsrätt 1999–2005

En adjungerad professor (engelska: adjunct professor, acting professor) tillsätts med extern finansiering och har en begränsad tjänstgöringstid. En adjungering baseras ofta på att Handelshögskolan i Stockholm får möjligheten att knyta till sig en expert som varit verksam inom näringslivet eller motsvarande.

Den adjungerade professorn arbetar deltid på högskolan, med en tjänstgöringsgrad på mellan 20 och 50 procent, och övrig tid hos sin ordinarie arbetsgivare. Tillsättningen av tjänsten är inte konkurrensutsatt eftersom det handlar om en bedömning av den aktuella individens eventuella professorskompetens. Efter avslutad adjungering kan professorstiteln inte längre användas.

adjungerad professor i management control 2001-
adjungerad professor i finansiell kommunikation 2015-
adjungerad professor i företagsetik och -historia 1995–2005
adjungerad professor i psykologi med särskild inriktning mot psykometri 2002–2005
adjungerad professor i finansiell ekonomi 2002–2008
adjungerad professor i arbetsrättslagstiftning 1980–2007
adjungerad professor i redovisning 1985–1995
adjungerad professor i internationell handelsrätt 1986–2007
adjungerad professor i skatterätt 1976–1998
adjungerad professor i internationell ekonomi med särskild inriktning mot handelsrätt 1999–2005
adjungerad professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot finansiella marknader 1996-
rektor för Handelshögskolan i Stockholm 2013–2014
adjungerad professor i företagsadministration med särskild inriktning mot redovisning 1973–1985
adjungerad professor i skatterätt med särskild inriktning mot beskattning av den finansiella sektorn 1998–2004
adjungerad professor i organisationspsykologi 1990–1995
adjungerad professor företagsekonomi med särskild inriktning mot statliga organisationer 1997–2002
adjungerad professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot management och teknik 1992–1994
adjungerad professor i ekonomisk statistik 2001–2007
adjungerad professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot internredovisning 1995–2004
adjungerad professor i nationalekonomi med särskild inriktning mot transformation av industristruktur 1989–1993
adjungerad professor i medialagstiftning 1996–1999
adjungerad professor medialagstiftning och civilrätt 1999–2002
adjungerad professor i företagsekonomi 1987–1993
adjungerad professor i företags- och kapitalmarknadsrätt med särskild inriktning mot rättsvetenskap och nationalekonomi 1999–2002
adjungerad professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot operational och systematisk analys 1991–1998
adjungerad professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot organisatoriskt lärande och förändring 2003–2006
adjungerad professor i finans- och affärshistoria, The Institute for Economic and Business History Research
adjungerad professor i makroekonomisk policyanalys 1992-
adjungerad professor i företagsekonomi 1990–2005
adjungerad professor i information processing med särskild inriktning mot automatisk datahantering 1987–2005
adjungerad professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot telematik och marknadsföring 1996–2005
adjungerad professor i finansiell ekonomi 1987–1999
adjungerad professor i finansiell ekonomi med särskild inriktning mot särskilt bank- och försäkringsekonomi 1998-
adjungerad professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot marknadsföring och ekonomisk psykologi 1998–2004
adjungerad professor i företagsekonomi med särskild inriktning mot företagande 1999–2005
adjungerad professor i finansiell ekonomi
adjungerad professor i ekonomisk statistik 1994–2000

Docenter och lektorer redigera

Handelshögskolan använder amerikanska beteckningar på befattningar och tjänster. Befattningen Associate Professor motsvaras av svenskans universitetslektor eller docent.

Forskarassistenter redigera

Handelshögskolan använder amerikanska beteckningar på befattningar och tjänster. Tjänsten Assistant Professor motsvaras av svenskans forskarassistent.

Övriga redigera

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Tryckta källor redigera

Webbkällor redigera

Externa länkar redigera