Johan Henning Gyllenborg, född 2 augusti 1756, död 6 juni 1830. var en svensk landshövding.

BanaRedigera

Greve Gyllenborg blev hovjunkare 1767, extraordinarie kanslist i Justitierevisionsexpeditionen någon gång under 1770-talet, kopist 4 april 1775, kanslist 9 maj samma år och protokollssekreterare 9 januari 1779.

Han blev lagman i Blekingska lagsagan 19 mars 1783, förordnades att förestå landshövdingeämbetet i Stockholms län under sin faders sjuklighet samt igen 18 juli till september månads slut. Åter förordnad att förvalta samma arbete 19 juli 1786 till slutet av augusti månad och ytterligare en månad, när fadrens affairer det mäst fordra. Han erhöll avsked på begäran 15 maj 1794.

Gyllenborg, som var framstående expert i ärenden rörande statsverket, tillhörde riddarhuset flitigaste talare i detta ämne. Han var medlem av statsrevisionen 1810–25.[1]

FamiljRedigera

Johan Henning Gyllenborg var son till landshövdingen Jacob Johan Gyllenborg och grevinnan Antoinetta Virginia Gyllenborg; modern var kusins dotter till fadern och dotter till Henning Adolf Gyllenborg.

Han gifte sig med Albertina von Axelsson, dotter till underståthållaren friherre Axel von Axelsson och Hedvig Catharina Gerdeschöld.

KällorRedigera

  1. ^ Svensk uppslagsbok, Malmö 1932