Jim Crow-lagar var lagar som togs fram av demokratiskt styrda stater i södra USA mellan 1876 och 1965, vars syfte var att upprätthålla segregationen mellan de olika etniska grupperna. De var uppkallade efter Jim Crow, som är en karikatyr i amerikansk underhållning av en svart person. Principen var ”jämlika, men separata” vilket gjorde det möjligt att skapa lagar och regler som diskriminerade svarta trots att de på pappret hade samma rättigheter som vita. Sådana lagar kunde vara av ordningskaraktär, som förbud för svarta att använda samma dricksvattenfontäner och bussar som vita, men även av politisk karaktär, som att avkräva den som ville rösta en särskild valskatt, eller också ett rösträttsprov. Effekten av Jim Crow-lagarna uppskattas bland annat ha lett till att av 181 471 svarta vuxna män i Alabama 1900 var endast 3 000 upptagna i röstlängden.

Omslaget till en tidig utgåva av sången Jump Jim Crow med en nedsättande bild av Jim Crow

En Jim Crow-lag underkändes första gången i domstol, när USA:s högsta domstol 1915 i målet Guinn mot Förenta Staterna (mål nr 238 US 347) underkände en lag i Oklahoma vilken helt nekade rösträtt för vissa medborgare. I målet Buchanan mot Warley (245 US 60) bestämde högsta domstolen att lagen i Kentucky inte fick kräva segregation i boendet. Den epokgörande domen 1954 i målet Brown mot skolnämnden i Topeka (347 US 483) underkände separata allmänna skolor efter rasgränserna, och begreppet Jim Crow-lagar var i praktiken dött i och med denna dom.

Externa länkarRedigera