Jörgen Tholin, född 6 september 1956 i Örby, Västergötland, är en svensk pedagogisk forskare. Han var under tiden augusti 2017-2018 prorektor vid Högskolan i Borås, där han också under åren 2003-2009 var vicerektor. Mellan 2012-2017 var han universitetsdirektör vid Göteborgs universitet. Mellan 2009 och 2012 var Jörgen Tholin rektor för Högskolan på Gotland.

1984 avlade Jörgen Tholin ämneslärarexamen vid Göteborgs universitet i ämnena svenska, engelska och historia. Han arbetade 1984 – 2003 som grundskollärare i Ulricehamns kommun och kom då att engagera sig i organisatoriska och didaktiska frågor kring språkundervisning. Han var under perioden 1999-2003 ordförande i LMS – Riksföreningen för lärarna i moderna språk, ordförande i NBR (Nordisk – Baltisk språklärarfederation) 1999 – 2004 och styrelseledamot i Världsspråklärarorganisation FIPLV (Fédération des Professeurs de Langues Vivantes) 2000 – 2004. Under denna period skrev han också läroböcker i engelska för grundskolans högstadium, A Piece of Cake, tillsammans med Rigmor Eriksson och Moira Linnarud.

1997 kom han till lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. Under åren 2003 – 2009 var han vicerektor med ansvar för grundutbildningsfrågor vid Högskolan i Borås.

Jörgen Tholin arbetade under sin tid som rektor för Högskolan på Gotland med att genomföra högskolans utbildningsmodell Liberal Education. Han har också i olika sammanhang debatterat frågor om distansundervisning och frågor om antagning till högre utbildning, inte minst högskoleprovets roll. Högskolan på Gotland hade sedan 2006 ett nära samarbete med Uppsala universitet, och efter utredningar om högskolan framtid föreslog Jörgen Tholin till högskolestyrelsen att Högskolan på Gotland ska gå samman med Uppsala universitet, något som också skedde den 1 juli 2013, efter att rektorerna för de båda lärosätena lämnat en hemställan om samgående till regeringen den 24 april 2012.

Jörgen Tholin har för närvarande regeringens uppdrag att göra en statlig utredning kring det nuvarande tillträdessystemet till högskolan och att lämna förslag på ett nytt system, det beslutades av regeringen den 17 mars 2016. Förslaget till nytt system ska vara klar den 15 mars 2017.

ForskningRedigera

Jörgen Tholins forskning handlar om bedömning och betygsättning. Han disputerade 2006 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Att kunna klara sig i ökänd natur som behandlar frågan om hur skolor formulerar lokala arbetsplaner och betygskriterier att använda i betygsättning för elever i årskurs åtta. Tillsammans med Annakarin Lindqvist har han gjort en genomlysning av det svenskengelska språkvalet i grundskolan på uppdrag av Skolverket. I rapporten Språkval svenska/engelska på grundskolan – en genomlysning[1] från 2009 riktas mycket hård kritik mot hur denna variant av språkval har utformats på skolorna. Kritiken ledde till att Skolverket 2011 till Utbildningsdepartementet föreslog att avskaffa svenskengelska som språkval. Utbildningsdepartementet har dock inte gjort några förändringar i språkvalet.

UppdragRedigera

Jörgen Tholin medverkar regelbundet som krönikör i Lärarförbundets tidskrift Alfa.

ReferenserRedigera