Israel Holmström

svensk ämbetsman och poet

Israel Holmström, född 1661, död 24 februari 1708 i Smorgonie, Storfurstendömet Litauen (idag Smarhon, Vitryssland), var en svensk ämbetsman och poet.

BiografiRedigera

Lite är känt om Holmströms liv. Han var son till borgmästaren Nils Nilsson. Holmström är ihågkommen som diktare och var, liksom Johan Runius, "en av de lyckligaste bärarna av den karolinska tidens muntra sällskapspoesi och röjer i sina kväden ett frimodigt och glatt sinne samt var utomordentligt populär." Bland hans mest omtyckta stycken är visorna Elin älskar jag rätt mycke samt En suputs försvar och även epigrammet över Karl XII:s hund, Pompe. Dessutom var han en av de första odlarna av den satiriska sedeskildringen efter franskt mönster.[1] Från år 1700 och framåt följde Holmström med Karl XII på dennes fälttåg som stridande soldat. 1708 avled Holmström i ett fältläger i Smorgonie, Litauen.

BibliografiRedigera

  • Alt hwad som glimmar är ey gull, betänckt, då när i swarta mull, herr kommiszarien Kanterberg sin frw Johanna Spalding, som en Christi bru, på christligt sätt lät lägga ned, at hwijla i en roligh fred, til des med sorg i jorden nedersänckia. I hast beskrifwit vthaff den, som är, som blijr the sorgsnas wän. Stockholm. 1688. Libris 13914539 
  • Hur' sig en wettig man, som sedig hustru har, mot den bör ställa an, det fins på deße rar, som wart i största hast af wälment sin beskrifwit, då när herr Vittinghoff och jungfru Lagerstierna, med bägges deras ja, förnögde, glade, gierna, igenom kyrkians knut till sammans knytte blifwit. Stockholm. 1690. Libris 10516347 
  • Vnderdånig parentation öfwer den Stormächtigste Drottning, Drottning Ulrica Eleonora, Sweriges Götes och Wendes Drottning; ...till en vnderdånig åminelse hållen ... vppå Riddarhuset i Stockholm den 1. decembris a:o MDCXCII. Stockholm. 1693. Libris 2525160 
  • Vnderdånig parentation öfwer den stormächstigste Konung, Konung Carl den XI. Sweriges, Giötes och Wändes Konung; ... hållen ... vppå Riddarhuset i Stockholm anno MDCXCVII. Stockholm. 1697. Libris 2525178 
  • Vnderdånige glädie tanckar wid dhet tillfället då den stormächtigste Konung, Konung Carl den Tollfte ... vppå högstbem. Hans Kongl. May :tz sextonde ålders åhr till desz trogne vndersåtares outsäjelige hugnad sitt rikes styrelse antog ock strax däreffter uti en lyckelig stund lät begå desz höga smörjelsze act i Stockholm den 14 decembris 1697. Uti swenske versar yttrade ... genom en solenn oration på Riddarehuset i Stockholm framstälte af Israel Holmström. Stockholm, tryckt uti Kongl. Booktryckeriet, hoos Sal. Wankifs Enckia. Stockholm. 169n. Libris 2525227 
  • Det finska gäste-bodet, som oförmodeligen i Liffland angick uti april månad åhr 1700 på sielfwe wärdens wår allernådigste konungs och herres konung Carl den tollfftes anstalt och bekåstnad. Stockholm. 1700. Libris 2429950 
  • Den ryska bastugun, tillredd åth många tusende ryssar wid Narven den 20 novemb. 1700. 1700-1701. Libris 2429955 

Valda skrifterRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera

Vidare läsningRedigera