Inverterare

Wikimedia-förgreningssida

Inverterare eller inverter kan avse:

  • Negation – en logisk grind som utför en negation.
  • Växelriktare – en omvandlare från likström till växelström.