Invandrarspråk är språk som talas av invandrargrupper.

Skylt på engelska och invandrarspråket punjabi vid en järnvägsstation i Southall, Middlesex, Storbritannien

En del invandrarspråk kan ha talats länge i ett land, till exempel har migration från Tyskland till Sverige förekommit åtminstone sedan medeltiden. Skillnaden mellan invandrarspråk och minoritetsspråk är alltså inte självklar.

I Sverige har alla elever i grundskolan och gymnasiet med annat modersmål än svenska rätt till modersmålsundervisning.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Rätt till modersmålsundervisning”. www.skolverket.se. https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning. Läst 23 januari 2020.