Intel 8008 var en tidig mikroprocessor utvecklad och tillverkad av Intel som introducerades i april 1972. Processorn beställdes under namnet 1201 av Computer Terminal Corporation (även CTC, senare Datapoint) för användning i företagets programmerbara terminal Datapoint 2200. Kretsen blev inte klar i tid och uppfyllde inte heller beställarens prestandakrav och användes därför inte i produkten som det var tänkt. Istället omförhandlades kontraktet så att CTC slapp betala mot att Intel fick marknadsföra sin krets till andra kunder. CTC fick istället bygga upp processorn i sin programmerbara terminal med (ett hundratal) TTL-kretsar.

Intel 8008
KL Intel C8008-1.jpg
Grundinformation
TillverkningsårFrån 1972 till 1983
TillverkareIntel
Teknisk information
Max. CPU-klockfrekvens200 kHz till 800 kHz
Min. feature size10 µm
Kärnor1
intel 8008

De första versionerna av 8008 klarade 500 kHz klockfrekvens, lite senare kunde detta ökas till 800 kHz. Medan detta var lite långsammare än 4-bitarsprocessorerna Intel 4004 och Intel 4040 (mätt i såväl frekvens som instruktioner/sekund) så kunde prestanda ändå vara upp till 3-4 gånger så hög eftersom 8008 kunde bearbeta data åtta bitar åt gången och använda betydligt mer minne.

Programmeringsmodell och instruktioner i 8008 var alltså utvecklade av CTC och de senare mer avancerade Intel 8080 och Intel 8085 gjordes källkodskompatibla med 8008 (dock ej binärkodskompatibla). Den numera allmänt kända x86-arkitekturen byggde i sin tur vidare på 8085 och har därför även den CTC:s design som grund. Detsamma gäller för övrigt Z80-arkitekturen (i än högre grad).

Processorn begränsades av sin 18-pinnars kapsel och hade en enkel 8-bitars buss för både data, adresser, och statuskoder vilken krävde flera externa kretsar för att avmultiplexas. Exempelvis måste de 14-bitar breda adresserna (som gav en 16 KB minnesrymd) latchas in i ett externt minnesadressregister (MAR). 8008 hade en separat adressrymd för I/O-portar och kunde adressera 8 inportar och 24 utportar.

8008 familjen kallades även MCS-8 av Intel.

DesignersRedigera

Externa länkarRedigera