Insulinkänslighet är en term som används i olika sammanhang, bland annat inom idrottens näringslära, medicin gällande diabetes och i samband med viktreducerande kosthållning. Insulinkänsligheten beskriver cellernas förmåga att reagera på närvaron av insulin genom att ta upp glukos från blodet. Personer med typ 2-diabetes har nedsatt insulinkänslighet. Insulinkänsligheten kan ökas med medicinering och med fysisk aktivitet.