Institute for Advanced Study (IAS) är ett ansett forskningscenter i Princeton, i New Jersey i USA, kanske mest känt för att Albert Einstein arbetade där efter sin flytt från Tyskland. Andra betydelsefulla forskare som verkat vid institutionen är Kurt Gödel, Robert Oppenheimer och John von Neumann. Bland de svenskar som varit verksamma där kan nämnas Arne Beurling och Lars Hörmander.

Fuld Hall.

Institutet består av fyra avdelningar, en avdelning för vart och ett av ämnena historia, naturvetenskap, matematik samt samhällsvetenskap. Vid institutet försiggår ingen undervisning, och institutets forskare kan bedriva forskning helt fritt utan styrning.

Externa länkarRedigera