Installation av USA:s president

ceremoni som markerar inledningen av en ny mandatperiod för USA:s president

Installationen av USA:s president är en ceremoni som markerar inledningen av en ny mandatperiod för USA:s president. Sedan 1937 sker denna den 20 januari, efter föregående års presidentval.

Installation av USA:s president
Installationsdagen 2009 på Kapitoliums västra trappa.
PlatsWashington, D.C., USA
Tidpunkt20 januari (1937-)
År1789-
TypPolitisk händelse
Geografisk
omfattning
USA
George H.W. Bush svär presidenteden vid sin installation, 1989.
George W. Bush håller sitt installationstal, 2001.

Procedur redigera

Tid och plats redigera

Ceremonin och maktöverförandet sker kl. 12:00 lokal tid på installationsdagen den 20 januari i Washington, D.C.. Eden avläggs under översyn av chefsdomaren i Högsta Domstolen. Mellan president Martin Van Buren till president Jimmy Carter hölls ceremonin på Kapitoliums östra portik, med undantag då Franklin D. Roosevelt installerades 1945 då ceremonin hölls vid Vita husets södra sida. Sedan Ronald Reagan avlade eden 1981 hålls ceremonin istället framför Kapitoliums västra framsida. De enda undantagen från detta var installationen av William Howard Taft (1909) och Reagan (1985) som flyttades inomhus på grund av det kalla vädret.

Fram till 1933 var installationsdagen den 4 mars, men ändrades då till den 20 januari till följd av att man ratificerade det 20:e tillägget som förändrade tidpunkten på året då ämbetsperioden inleds.

Presidenteden redigera

Den amerikanska konstitutionen kräver att presidenten svär presidenteden innan han eller hon kan ta sig titeln och det högsta ämbetet i USA:

I do solemnly swear (eller affirm) that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.
”Jag, (namn), svär (eller: lovar), att jag troget skall utöva Förenta staternas presidentämbete och efter bästa förmåga upprätthålla, värna och försvara Förenta staternas konstitution.”

Ända sedan högsta domstolens ordförande Oliver Ellsworth förestavade eden för president John Adams, har ingen ordförande underlåtit att närvara vid installationsdagens ceremoni. När installationsdagen infaller på en söndag, har eden tagits emot antingen under privata former lördagen dessförinnan eller under publika former den påföljande måndagen. Åtta presidenters dödsfall och Richard Nixons avgång har gjort att presidenteden har avlagts på andra dagar. 1812 års krig och andra världskriget gjorde att två presidenteder har avlagts på andra håll än i Washington, D.C.

Mellan åren 1789 och 2005 har presidenteden förestavats av 14 chefer i högsta domstolen, en biträdande domare, tre federala domare, två domare från staten New York och en notarius publicus. Även om alla med laglig rätt att förestava en ed får svära in en president, har det bara varit ett fall där personen inte varit domare. John C. Coolidge, far till Calvin Coolidge, var en notarie på besök hos sin son, när den dåvarande vicepresidenten var på besök 1923 samtidigt som besked kom att president Warren G. Harding avlidit.

Det finns inget krav på att en speciell bok används vid ceremonin när eden avläggs, inte heller att det måste vara en bok med helig text, inte heller nämner USA:s konstitution något om detta. Det är ändå praxis att Bibeln används för att svära eden, i vissa fall uppslagen på en viss vers men oftast stängd. Barack Obama och Donald Trump använde båda den King James Bible som användes för Abraham Lincolns ämbetsed 1861, medan Joe Biden använde släkten Bidens familjebibel från 1893 som även användes för hans tidigare ämbetseder som senator och vicepresident.

Installationstal redigera

Efter att eden har avlagts, håller presidenten ett tal som ofta refereras till som installationstal. Fem presidenter har inte talat i samband med installationen. Samtliga dessa presidenter efterträdde en president som antingen avlidit eller avgått. Totalt har femtiofem installationstal anförts av trettiosju presidenter. George Washingtons andra installationstal var det kortaste, 135 ord, och William Henry Harrisons det längsta, på 8.495 ord.

Närvarande gäster redigera

Avgående president och vicepresident, den nyvalde vicepresidenten, Högsta domstolens domare samt ledamöterna av Senaten och Representanthuset har normalt närvarit vid ceremonin, liksom högre militärer, tidigare presidenter, bärare av Medal of Honor och andra dignitärer.

Under historien lopp har endast fem då levande presidenter avstått från att närvara vid efterträdarens installation.

Donald Trump meddelade på Twitter den 8 januari att han inte avsåg att närvara vid 2021 års installation av Joe Biden.[3] Han lämnade i stället Washington på förmiddagen med Air Force One till sitt hem i Florida.[6] Den avgående vicepresidenten Mike Pence och hans fru deltog däremot i installationsceremonin.

Källor redigera

Externa länkar redigera