Inspektionen för strategiska produkter

svensk statlig förvaltningsmyndighet

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)[1] är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som arbetar med exportkontroll och tillsyn av försvarsmateriel - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
DepartementUtrikesdepartementet
OrganisationstypStatlig förvaltningsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-4912
GeneraldirektörCarl Johan Wieslander
InstruktionSFS 2010:1101
Webbplatsisp.se

Inkomna ärenden avgörs av ISP. ISP ska dock överlämna ärenden av principiell betydelse till regeringen. Regeringen lämnar varje år en redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken till riksdagen.

Avseende produkter med dubbla användningsområden har ISP ansvar för kategorierna 1-9 i PDA-förordningen, medan kategori 0 kontrolleras av Strålsäkerhetsmyndigheten[2].

Myndighetens uppdrag

redigera

Utöver tillsynen och kontrollen av försvarsmateriel hanterar ISP även ärenden gällande riktade sanktioner samt verkar som nationell myndighet för FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen, vars praktiska arbete utförs av Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW[3][4]. Myndigheten har även blivit utsedd till Sveriges kontaktpunkt för arbetet med utländska direktinvesteringar[5].

En del av svensk utrikes- och säkerhetspolitik

redigera

ISP:s uppdrag är en viktig del av svensk utrikes- och säkerhetspolitik och myndigheten har även ett nära samarbete med bland annat Tullverket, Säkerhetspolisen, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), Försvarets radioanstalt (FRA) och svenska industriföretag samt europeiska och multilaterala samarbetsorgan. ISP:s verksamhet faller under Utrikesdepartementet[6] och handläggs där av Enheten för nedrustning och icke-spridning (UD-NIS), som har myndighetsansvar för ISP.[7]

Bakgrund

redigera

ISP bildades den 1 februari 1996 när dåvarande Krigsmaterielinspektionen (KMI) slogs ihop med den strategiska exportkontrollverksamheten i Regeringskansliet.[8]


Krigsmaterielinspektörer

_________________________________________________________________________________________________________________________

1996–2000: Staffan Sohlman

2000-2001 (t.f) Stefan Hanson

Generaldirektörer

redigera

Se även

redigera

Referenser

redigera