Innehållsförteckning

lista över innehållet i en bok eller ett dokument i samma ordning de har i verket

Innehållsförteckning benämns den lista (förteckning) över innehållet i en mer omfattande tryckt publikation, avsedd att göra innehållet mer lättöverskådligt. I innehållsförteckningen skrivs innehållet i en publikation (i regel rubriker eller kapitel, och ibland dessas eventuella underavsnitt) i löpande ordning, med referens till det sidnummer där det specifika innehållet finns att läsa. Normalt placeras förteckningen i början av publikationen, efter förordet, på en egen sida.

Exempel på en innehållsförteckning där utföringspunkter används. Utföringspunkterna är här markerade med en röd fyrkant
Innehållsförteckning för butiksvaror kallas innehållsdeklaration

Den ordinära sidnumreringen omfattar i regel inte innehållsförteckningen, ej heller anges själva innehållsförteckningens placering i förteckningen.

Typografiska aspekterRedigera

I moderna ordbehandlare finns särskilda funktioner för att framställa innehållsförteckningar, så att innehållet i förteckningen automatiskt korrigeras vid eventuella omflödningar i textmassan.

UtföringsteckenRedigera

För att göra förteckningen mer överskådlig används ibland utföringstecken mellan innehållet och dess sidnummer, då avståndet där emellan annars kan upplevas som störande. Ofta används punkter (......) eller understreck ( _ _ _ ) som utföringstecken. I moderna ordbehandlare finns det i regel en särskild funktion även för detta.

Underrubriker och underkategorierRedigera

Underrubriker eller underkategorier kan anges med indrag i förteckningen eller på annat sätt utmärkas, så att det tydligare visas att de ingår inom en särskild huvuddel.

Se ävenRedigera