Inlands Fräkne härad var ett härad i mellersta Bohuslän inom nuvarande Uddevalla kommun. Den hade sitt tingsställe i Grohed i Forshälla socken från 1681 till 1707 och från 1890 till 1938. Mellan 1707 och 1748 var tingsstället Åsen i Grinneröds socken, som även använts tidigare. Från 1749 till 1889 var tingsstället Höggeröd i Resteröds socken.

Inlands Fräkne härad
Härad
Grinneröds kyrka
Land Sverige Sverige
Län Göteborgs och Bohus län
Landskap Bohuslän
Socknar Forshälla socken
Grinneröds socken
Ljungs socken
Resteröds socken
Vette häradTanums häradBullarens häradKville häradSörbygdens häradTunge häradSotenäs häradStångenäs häradLane häradOrusts västra häradOrusts östra häradTjörns häradInlands Torpe häradInlands Nordre häradInlands Södre häradVästra Hisings häradInlands Fräkne härad.svg
Bildinformation

Inlands Fräkne härads läge (klickbar karta)

NamnetRedigera

Inland är en benämning för området häradet ingår i finns nedskrivet första gången 1485 (Indland, Jnland, aff alt Jnlandit) tros ha uppkommit som motsats till det äldre Utlanden.[1] (Se vidare Inland (Bohuslän).)

Namnet Fräkne, 1317 j Friknum ("i Fräkne", namnet i dativ plural), är ett gammalt bygdenamn vars betydelse inte är fullt klarlagd. Dagens "Fräkne" kan tolkas som genitiv plural eller som en förkortning av friknir eller freknir i nominativ plural.

Namnet kan ytterst återgå på ett troligt äldre fjordnamn Frekn eller Frikn på sundet vid häradets kust, eller på Ljungskilen, en långsmal vik in i Ljungs församling vid Ljungskile, ett namn som har gett Ljungskile dess namn. Detta namn kan vara en bildning till fornvästnordiskans frekr, "sträng, hård, glupsk" (motsvarighet till ordet fräck i modern svenska), som då avsåg hård sjö. Av namnet Fräkne att döma, som är en sorts pluralform, är namnet en inbyggarbeteckning, som anslutits till fjordnamnet. Det var ett fornvästnordiskt friknir eller freknir, som därefter sekundärt blivit ett namn på bygden. Därav bygdens namn 1317.[2]

SocknarRedigera

GeografiRedigera

Området begränsas i väster av det sund som skiljer fastlandet från Orust, i norr av Lane härad i öster av Inlands Torpe härad och i söder av Inlands Nordre härad.

Häradet består till större delen av kuperade skogbeklädda bergsområden, i Bohuslän kallade fjäll, som är tämligen glesbefolkade. Vid kusten i väster finns en del åkermark, och dit är också nästan all bebyggelse koncentrerad. Också den största tätorten Ljungskile ligger vid kusten.[1]

Sätesgårdar var Ödsmåls herrgård i Forshälla socken[3][4] samt Anfasteröds herrgård,[5][6] Hälle herrgård,[7][8] Simmersröds herrgård[9] och Tjöstelsröds herrgård,[10] alla i Ljungs socken.

Gästgiverier fanns vid häradets tingsställe Grohed (Forshälla socken),[11] Åsen (Grinneröd)[12] och Ljungskile (Ljung).[13]

HistoriaRedigera

Bohuslän var indelat i skeppsredor fram till den svenska tiden då begreppet skeppsreda byttes ut mot det motsvarande begreppet härad.


Län, fögderier, domsagor, tingslag och tingsrätterRedigera

Häradet hör sedan 1998 till Västra Götalands län, innan dess från 1680 till Göteborgs och Bohus län, före 1700 benämnd Bohus län. Kyrkligt tillhör församlingarna Göteborgs stift

Häradets socknar hörde till följande fögderier:

 • 1686-1945 Inlands fögderi
 • 1946-1990 Uddevalla fögderi

Häradets socknar tillhörde följande domsagor, tingslag och tingsrätter:

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b] Inlands Fräkne härad, Nationalencyklopedin (läst 19/5 2016)
 2. ^ Svenskt ortnamnslexikon 2003, s. 151-152 (om ortnamnet "Inlands Fräkne härad") och s. 195 (om ortnamnet "Ljungskile").
 3. ^ Ödsmål, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 4. ^ Ödsmål i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 5. ^ Anfasteröd i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 6. ^ Anfasteröd i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 7. ^ Hälle i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 8. ^ Hälle i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870
 9. ^ Simmersröd i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 10. ^ Tjöstelsröd i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 11. ^ Grohed, i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 12. ^ Grinneröd i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883
 13. ^ Ljungskile i Carl Martin Rosenberg: Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige, Stockholm 1882-1883

Tryckta källorRedigera

 • Svenskt ortnamnslexikon, Språk- och folkminnesinstitutet, Uppsala 2003.
 • Sveriges Rikes Lag - 1913, utgiven av H. Westring, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm 1912.
 • Sveriges Rikes Lag - 1921, H. Westring, P.A. Norstedt & Söner Förlag, Stockholm 1921.
 • Nationalencyklopedin, Nationalencyklopedin, artikeln "Inlands Nordre härad", Bokförlaget Bra böcker AB, 1997, 1998 (finns på CD och har även en webbupplaga).

WebbkällorRedigera

Externa länkarRedigera

 • Inland i C.M. Rosenberg (1882–1883). Geografiskt-statistiskt handlexikon över Sverige. Stockholm: A.V. Carlsons förlag.
 • Inlands Fräkne härad i Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige i 7 band, Stockholm 1856-1870