Infusion, eller vardagligt kallat dropp[1], är inom medicinen ett sätt att kontinuerligt, under kortare eller längre tid, tillföra en patient vätska, läkemedel och/eller näring, via en droppslang och en kateter (populärt kallad infart) som är instucken under huden (subkutant) eller vanligare via en ven (intravenöst).[2] Infusion är vanligt förekommande inom både akutvård och vanlig slutenvård. Inom långtidssjukvård ges intravenöst dropp främst då patienten har nedsatt förmåga att dricka och äta, samt om patienten behöver läkemedel som endast kan ges intravenöst.

En patient behandlas med infusion
Denna artikel handlar om det medicinska begreppet infusion. För andra betydelser, se Infusion.

När man ger infusion behövs bland annat ett infusionssystem med droppslang och exempelvis en venkateter att sticka in under huden och in i en ven (intravenöst). Därtill behövs infusionsvätska.

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Ordlista, Infusion och infusionsvätska”. FASS. LIF. http://www.fass.se/LIF/wordlist?userType=2&page=I. Läst 22 december 2017. 
  2. ^ Tuominen, Peter (7 mars 2016). ”Nål – venkateter i armen eller handen”. 1177 Vårdguiden. Stockholms län. https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Nal---venkateter-i-armen-eller-handen/. Läst 22 december 2017.