Administreringsväg är inom farmakologi det sätt på vilket ett läkemedel tillförs kroppen.

Olika administreringsvägar

redigera

Generellt

redigera
 • Enteralt - via mag-tarmkanalen, till exempel oralt eller rektalt
 • Parenteralt - på annat sätt än via mag-tarmkanalen, till exempel direkt i blodsystemet, på kroppens yta eller via andningsvägarna
 • Lokalt eller topikalt - i/på en avgränsad del av kroppen, speciellt brukar avses på kroppens yta, såsom hud och slemhinnor

Specifikt, munnen

redigera

Specifikt, huden

redigera
 • Dermalt eller kutant - på huden
 • Intradermalt eller intrakutant - i överhuden/huden
 • Subkutant eller subdermalt - (direkt) under huden, i underhudsfettet
 • Transdermalt, transkutant eller perkutant - genom huden, termerna används synonymt men ofta avses med transdermalt/transkutant ett spontant upptag genom huden från till exempel salva eller plåster medan perkutant kan avse injektion

Specifikt, övrigt

redigera

Viss överlappning av termernas betydelse förekommer.

Relaterade begrepp

redigera

Tillförselsätt

redigera
 • Injektion - tillförsel med nål genom huden, till exempel intramuskulär injektion
 • Infusion eller dropp - med nål genom huden, långsam tillförsel av större mängd vätska än vid injektion, till exempel intravenös infusion
 • Systemisk effekt - läkemedlet ger effekt i hela eller stora delar av kroppen
 • Lokal eller topikal effekt - läkemedlet ger effekt på den plats där det har tillförts

Se även

redigera

Källor

redigera