Industrisamhälle kallas ett samhälle där de flesta arbetar inom industrisektorn. [källa behövs] Jordbruket i ett industrisamhälle är begränsat, och de få bönder som ändå finns kvar använder maskiner i arbetet. Industrisamhället kan ses som övergångsstadiet mellan ett jordbrukssamhälle och ett tjänstesamhälle där tjänsteproduktionen är dominerande. Perioden strax innan industrisamhället kallas förindustriella samhället.

Fabriken blev en symbol för industrisamhället.

De första industriorterna uppstod i Storbritannien under 1700-talet, till exempel i Ironbridge, även om enskilda gruvområden och liknande (till exempel i Bergslagen i Sverige) skulle kunna betraktats som industriorter innan dess. Under 1800-talet och 1900-talet spred sig industrialismen till andra delar av världen, till exempel Väst- och Centraleuropa samt USA under 1830-talet.[1] Under 1970-talet började industrisamhället i sin tur ersätta av ett postindustriellt samhälle-tjänstesamhälle. Perioden runt oljekrisen 1973 ses ofta som en brytningstid.[2]

Se även Redigera

Källor Redigera

Fotnoter Redigera

Vidare läsning Redigera