Industrialism

grensida
(Omdirigerad från Industrialismen)

Industrialism kan syfta på:

  • Industrialisering – ett samhälles omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle
  • Industriella revolutionen – de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar som tog sin början i Storbritannien i slutet av 1700-talet (1750-1850)

Se ävenRedigera

  • Industrimagnat – ett sätt att benämna en person som tagit sig till en ledande position inom en eller flera industrier
  • Industrisamhälle – ett samhälle där de flesta arbetar inom industrisektorn
  • Industri – framställning av produkter genom att råvaror förädlas
  • Industrialiserade länder – ett begrepp som har använts för att beskriva de länder som genomgått industrialisering
  • Andra industriella revolutionen – tiden 1871–1914, som bland annat präglades av utbredningen av elektroteknik och användningen av elektricitet, förbränningsmotorer och tillverkning och användning av stål
  • Tredje industriella revolutionen – den period i den ekonomiska historien som inleddes med den första oljeprischocken 1973