Indoeuropéer kan avse:

Se ävenRedigera

  • Indoeuropeiska språk – en familj om flera hundra till olika grad besläktade språk
  • Urindoeuropeiska – det urspråk som med varierande grad av säkerhet kan rekonstrueras utifrån lagar om fonetiska förändringar bland de indoeuropeiska språken