Ett indirekt val är ett val som genomförs genom att väljarna väljer personer till en politisk församling som sedan i sin tur gör det slutliga valet av den som skall väljas till ett visst uppdrag. Motsatsen är direkt val, där någon väljs direkt av folket.

Presidentval i USA (och tidigare även i Finland) är ett indirekt val där väljarna väljer elektorer som i sin tur väljer president. I Sverige skedde tidigare val till Första kammaren genom indirekt val. Andra länder som tillämpar indirekta presidentval är Tyskland, Italien och Estland, där presidentens roll är huvudsakligen representativ och ceremoniell, samt Lettland.