En kvadratisk form betecknas indefinit om motsvarande matris har positiva såväl som negativa egenvärden.

TillämpningarRedigera

Om den kvadratiska formen som utgörs av andragradstermerna till taylorutvecklingen av en funktion   av flera variabler   kring en punkt   är indefinit, så föreligger varken lokalt maximum eller lokalt minimum för   i   även om   är stationär där. Om   är stationär i  , eller ekvivalent  , så säges   ha en sadelpunkt i punkten  .

Se ävenRedigera